thumb_IZLET MORJE 2006 010[1].jpg Glede na to, da smo iz rathumb_hudicevec_16_3_06.jpgzličnih krajev obalnih občin, vsakih toliko časa priredimo kakšno srečanje. Ponavadi združimo naša srečanja z Društvom paraplegikov severno - primorske regije, kar je že preraslo v tradicijo. Poleg sodelovanja z njimi zelo dobro sodelujemo tudi z DP ljubljanske pokrajine in DP iz Prekmurja. Da ne bi ostalo vse skupaj pozabljeno, smo tudi nekaj naših druženj dokumentirali.
thumb_masun2006-1.jpgZa naša srečanja predvsem izbiramo kraje, ki so prithumb_brje_sept2006.jpgjazni nam invalidom glede arhitektonskih ovir in drugače. Naša stara primorska mesta so zaradi svojega zgodovinskega pomena težje dostopna. Najlepši izleti so zato v kraje, ki so bljižji naravi. Med njimi smo se že večkrat srečali na tolminskem, Vremski dolini, ribiških srečanjih itd...
Vedno v naših srečanjih težimo k spoznavanju novih krajev in ljudi. Vsakoletno organiziramo srečanje v Semiču, kjer ima Zveza paraplegikov svoj Dom, ki je še posebej primeren in prirejen za srečevanje invalidov.
thumb_ital-zupani-postojna2006.jpgthumb_kulturni-dnevi-Koledniki[2].jpgParaplegiki pa se ne družimo samo v naravnem okolju, vendar tudi pri raznih drugih kulturnih prireditvah, ki v našem društvu niso redke. Ker je med nami, kar nekaj likovnih umetnikov se ob njihovih razstavah, v družbo vključujemo tudi drugi.