Seja Državnega zboraDržavni zbor je 22. junija 2017 sprejel zakon o dodatku k pokojnini za delo in izjemne športne dosežke. Do dodatka so upravičeni državljani Slovenije, ki so v športu z izjemnimi dosežki prispevali k ugledu Slovenije. To so nosilci medalj iz olimpijskih ali paraolimpijskih iger, olimpijade gluhih, šahovske olimpijade in svetovnih prvenstev v olimpijskih ali paraolimpijskih športih. Prav tako so do dodatka upravičenci tudi dobitniki Bloudkove nagrade za življenjsko delo.
To je velik in pomemben korak pri izenačevanju razlik med invalidnimi in neinvalidnimi športniki. Zveza paraplegikov Slovenije ima v svojih vrstah deset kandidatov, ki so na paraolimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih osvojili odličja. Med njimi tudi prejemnika Bloudkove nagrade.