Predstavniki invalidskih organizacij, ki zastopajo preko 100.000 slovenskih invalidov, so zaradi nestrinjanja s podržavljanjem Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, zapustili konstitutivno sejo sveta fundacije. Vodenje je namreč prevzel predstavnik Ministrstva za Finance žal, tudi ob presenetljivi podpori humanitarnih organizacij.FIHO

Agenda tega dogajanja je odvzeti pomemben del sredstev namenjenih posebnim socialnim programom, predvsem za najtežje invalide. Ministrstvo za finance je že z začasnimi ukrepi za uravnoteženje javnih financ med drugimi z »začasno« uvedbo davka na srečke bistveno zmanjšalo sredstva za omenjene programe, ki jih izvajajo invalidske organizacije, s prevzemom vodenja Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij s strani predstavnika Ministrstva za finance, pa se negativni trendi in obeti le stopnjujejo.

Posebni socialni programi invalidskih organizacij so med redkimi družbenimi podsistemi, ki delujejo zgledno. Programi so postali nepogrešljiv del invalidskega varstva, pri čemer neodvisne evalvacije kažejo visoko stopnjo zadovoljstva uporabnikov, zato so tovrstni eksperimenti in posegi na področju najbolj ranljivih skupin prebivalstva škodljivi in neodgovorni.

S tem je bil izvršen grob poseg v avtonomijo civilne družbe, predvsem pa so bili kršene zaveze naše države, ki izhajajo iz Konvencije o pravicah invalidov, med njimi »Nič o invalidih brez invalidov«, kakor tudi določbe 26. člena Zakona o invalidskih organizacijah.

Člani Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij bodo o  “podržavljanju” obvestili pristojne v Republiki Sloveniji, kakor tudi evropsko in mednarodno javnost.