LOK1V prostorih Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta RS – Soča je 27. junija 2017 DP Prekmurja in Prlekije v sodelovanju zLOK2 Zvezo paraplegikov Slovenije predstavilo lokostrelstvo. Predstavnika društva Ladislav Kepe in Benjamin Krč sta paciente, svojce in zaposlene najprej seznanila z osnovami in opremo lokostrelstva, nato pa streljanje z lokom tudi praktično pokazala. Krč je pripomnil, da je pri lokostrelstvu zelo pomembna tudi lastna varnost in varnost drugih udeležencev, saj je ob neupoštevanje le-te lahko lokostrelstvo precej nevaren šport. Poleg navadnega loka, pa sta prekmurska lokostrelca pripravila tudi predstavitev streljanja s profesionalnim lokom.
LOK3Predstavitev je vodila Juta Ošlak Kranjc – prof. športne vzgoje, ki želi različne športne panoge športnikov invalidov, vključiti v program medicinske rehabilitacije. Šport je za ohranjevanje zdravja paraplegikov in tetraplegikov izredno pomemben, zato je tudi pomembno, da se invalidi z njim čim prej soočijo in začnejo aktivno ukvarjati.
Po predstaviti lokostrelstva, kjer so se v streljanju poskusili tudi nekateri pacienti in zaposleni, sta Jožica in Benjamin Krč predstavila tudi ples na vozičku.