V Sloveniji lahko invalidi že od 25. julija 2017 koristijo evropsko kartico ugodnosti, ki jim nudi popuste na področju umetnosti, kulture, turizma, športa, izobraževanja, trgovine in transporta. Kartica je za upravičence brezplačna. Z evropsko kartico ugodnosti lahko invalidi v državah Evropske unije uveljavljajo posebne komercialne popuste, ki jih določijo posamezne države. Seveda pa lahko tako kot v državah EU, kartico ugodnosti v Sloveniji izkoristijo tudi tujci, ki so pri nas na krajšem ali daljšem obisku.
V projekt Evropske unije so za uvedbo invalidske kartice vključene še Belgija, Ciper, Estonija, Finska, Italija, Malta in Romunija, Slovenija pa je med njimi prejela največ finančnih sredstev.
Upravičenci kartico dobijo tako, da vložijo vlogo na eni od 58 upravnih enot, kartico pa nato v roku desetih dni prejmejo na dom. Ob tem je treba predložiti ustrezen dokument, podobno kot pri evropski parkirni karti. V Sloveniji je približno 170.000 upravičencev do kartice, kar predstavlja od 12 do 13 odstotkov populacije. Ponudnike lahko spremljate na spletni strani www.invalidska-kartica.si, aplikacijo pa si lahko naložite na svoj mobilnik prek spletnih strani iTunes ali Google Play. Kartico ugodnosti sta v okviru projekta, ki ga podpira Evropski socialni sklad, zasnovala Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije. Projekt je vreden okoli 510.000 evrov, v katerem je 80 odstotkov evropskega denarja, 20 odstotkov pa jih prispevalo ministrstvo.
Celoten projekt EU kartice ugodnosti za invalide poleg ugodnosti skrbi tudi za ozaveščanje in seznanjanje o invalidih, o njihovih zmožnostih, potrebah, željah, načinu življenja, predvsem pa o tem, da so invalidi ljudje, ki potujejo in se s tem osebnostno razvijajo, kot vsi drugi. Zato je pozitiven učinek EU kartice ugodnosti za invalide zagotovo tudi večje vključevanje invalidov v družbo, ne le v domačo, temveč v družbo EU, s tem, da jim ponuja večje ugodnosti na potovanjih, tako doma kot v tujini.
NAVODILO ZA PRIDOBITEV KARTICE