Cebelarski prirocnik1911. marca 2017 smo podpisali Listino o zavezi vključevanja invalidov v delo s čebelami, 12. marca 2017 smo ustanovili Čebelarsko sekcijo invalidov na vozičkih in drugih invalidov, 25. aprila 2018 smo odprli prvi učni čebelnjak za čebelarje invalide, 8. januarja 2019 pa izdali Čebelarski priročnik za invalide. Kar veliko dogodkov v tako kratkem času!
Naš član Damjan Žerjav iz okolice Kozine je čebelar že vrsto let in je tudi inovator ter je pri čebelarstvu vnesel kar nekaj svojih prilagoditev kar je lepo opisano in videno tudi v čebelarskem priročniku.
CELOTEN ČLANEK (Zveza paraplegikov Slovenije)