Upravni odbor1 Koper19V sredo 27. februarja je v prostorih društva potekala 7. redna seja upravnega odbora Društva paraplegikov Istre in Krasa.Upravni odbor2 Koper19
Obravnavali smo naslednje točke dnevnega reda:

Upravni odbor3 Koper191. Pregled zapisa v zapisniku 6. Seje U.O. z dne: 18.11.2018. pregled realizacije sklepov.Upravni odbor4 Koper19
2. Poslovno in finančno poročilo za leto 2018
3. Poročilo inventurne komisije
4. Poročilo Nadzornega Odbora Društva
5. Razno

Upravni odbor5 Koper19V naših prostorih društvaUpravni odbor6 Koper19 razstavlja tudi naša dolgoletna članica slikarka Dragica Sušanj iz Ilirske Bistrice. Izredno lepi motivi narave Primorske in Notranjske so na ogled od 27.2.2019.
Vljudno vabljeni!