Velika noc19Velika noč je praznik veselja, novega upanja in življenja,
zato naj velikonočni čas obudi novo upanje ter nas
navdahne s svetlimi mislimi na prihodnost.

Želimo blagoslovljene velikonočne praznike,
Vsem članom, članicam, vašim najbližjim, še predvsem
tistim ki ste osamljeni v stiski ali vam kakorkoli v 
življenju ni bilo prizanešeno.

DP  Istre in Krasa