V času, ko je se na tisoče športnikov paraolimpijcev in gledalcev pripravlja na odhod na paraolimpijske igre 2012 v London, je evropska komisija objavila smernice, ki pojasnjujejo pravice invalidnih potnikov pri potovanju z letalom. Mnogi med njimi se pri potovanjih z letalom namreč še vedno soočajo z neutemeljenimi zavrnitvami in drugimi neupravičenimi zahtevami. Smernice naj bi bile prevoznikom in letališčem v pomoč pri izvajanju uredbe, ki v EU velja na tem področju.
Kakšne pravice imajo invalidni potniki? neimenovano6
Smernice pojasnjujejo, da morajo letališča ali letalski prevozniki invalidnim potnikom zagotoviti potrebno pomoč, če jim ti vsaj 48 ur pred objavljenim časom odhoda najavijo svoje potovanje. Od invalidov ali oseb z omejeno mobilnostjo, katerih zdravstveno stanje je stabilno, denimo slepi ali tisti, ki uporabljajo invalidske vozičke, praviloma prevozniki in letališki delavci ne bi smeli zahtevati, naj predložijo zdravniško spričevalo. Invalidni potniki in potniki z omejeno mobilnostjo imajo pravico do brezplačnega prevoza dveh kosov opreme za gibanje. Potnik, ki denimo uporablja električni invalidski voziček, je dolžan o tem obvestiti prevoznika najmanj 48 ur prej. Smernice tudi poudarjajo, da psi, ki so priznani kot psi pomočniki, potujejo v kabini, vendar je o tem treba ustrezno in vnaprej obvestiti prevoznika. Tudi potniki, ki pri potovanju potrebujejo kisik, morajo prevoznika o tem predhodno obvestiti, ta pa jim mora potem omogočiti uporabo tega med potovanjem.

Barbara Škrinjar-Finance