Na podlagi Statuta društva paraplegikov Istre in Krasa (36.člen) bo 8. sejo Upravnega odbora v petek , dne 28.05.2010. s pričetkom ob 11:00 uri v prostorih društva Fornače 37, Piran

Predlog dnevnega reda:


  1. Pregled zapisa v zapisniku 7. Seje U.O. z dne:15.03.2010 pregled realizacije sklepov.
  2. Osebna asistenca
  3. Vprašanja, odgovori in pobude
  4. Razno