Čebelarska zveza in Zveza paraplegikov Slovenije sta 19. septembra 2017 v prostorih ČZS na Brdu pri Lukovici, pripravili prvi delovni posvet čebelarjev paraplegikov in tetraplegikov. Posveta, ki ga je vodil svetovalec službe ČZS v čebelarstvu Aleš Bozovičar, so se ob prisotnosti predstavnikov obeh zvez udeležil: predsednik Sekcije čebelarjev invalidov na vozičkih in drugih invalidov Ljubo Janežič, častni predsednik in pobudnik ustanovitve združenja Andrej Sever in naši čebelarji - Slavko Dunaj, Benjamin Krč, Dušan Slana, Damijan Žerjav, Vinko Hren in Feliks Burger.cebelarji1
Osrednji in glavni namen delovnega posveta je imel tri pomembne točke:
- vključevanje čim večjega števila tako ali drugače oviranih čebelarjev v sekcijo;
- tehnološka prilagoditev celotne opreme za gibalno ovirane čebelarje in
- oblikovanje delovne skupine, ki bo skrbela za pripravo kompleksnega priročnika za delo s čebelami.
V uvodu sta oba predsednika, Boštjan Noč (ČZS) in Dane Kastelic (ZPS), poudarila pomen vključevanja invalidnih čebelarjev v delo s čebelami, ki se je s podpisom listine in ustanovitvijo sekcije začelo na pobudo  čebelarja Andreja Severja v marcu 2017. Spomnimo naj, da je listino podpisal tudi prvi svetovni čebelar in predsednik Apimondie Philip Mcabe, ki je s tem dal podporo gibanju čebelarjev s posebnimi potrebami v delo s čebelami v svetovnem merilu. Ponosni smo, da se je to gibanje rodilo prav Sloveniji! To je bil hkrati še en pomemben korak pri izenačevanju enakopravnosti pri vključevanju invalidov v družbene tokove.
Na posvetu so največ pozornosti posvetili pridobitvi in izdelavi kompleksne opreme za gibalno ovirane čebelarje. Od arhitekturno urejenega in dostopnega čebelnjaka, do prilagojene opreme. Naši inovativni čebelarji paraplegiki in tetraplegiki so čebelarjenje prilagodili svojim potrebam in izdelali vrsto pripomočkov, ki jih bodo dokumentirali in poslali koordinatorju Alešu Bizovičarju za skupno rešitev. Zanimivo je, da uporabljajo tako z in LR nakladalne panje. Eni in drugi imajo določene pomanjkljivosti oz. prednosti. Pomembno pa je, da bomo z združenimi izkušnjami pridobili opremo, ki bo uporabna za vse vrste invalidnosti čebelarjev. Zavedamo pa se, da te tehnološke rešitve ne bodo ravno poceni. Verjetno bo največji zalogaj predstavljala rešitev dostopnost panjev v dveh vrstah. Pri čebelarjenju je zelo pomembna tudi svetloba. Nekateri naši čebelarji so to težavo rešili s prozorno streho čebelnjaka.
Pri pripravi priročnika v slovenskem in angleškem jeziku bosta sodelovali obe zvezi, URI-Soča, pobudnik gibanja Andrej Sever in čebelarji paraplegiki in tetraplegiki.