Na 4. redni seji (10. oktobra 2017) Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) je bil sprejet finančni načrt za leto 2018 in besedilo razpisa za razporeditev sredstev, za direktorja pa je imenovan Gregor Kobal.
Kobal je bil med leti 2012 in 2017 predsednik Sveta FIHO, pred tem pa v obdobju 2008 - 2012 član Sveta FIHO. Do pridobitve soglasja Vlade RS k imenovanju, ko mu prične teči petletni mandat, bo opravljal funkcijo vršilca dolžnosti direktorja FIHO.
Člani Sveta so po imenovanju direktorja imenovali tudi Komisijo za ocenjevanje in pripravo predlogov za sofinanciranje invalidskih organizacij. Za predsednico je bila imenovana naša članica 
Mirjam Kanalec za podpredsednico pa Aleksandra Rijavec Škerlj.Imenovali so tudi Komisijo za pripravo aktov. 
Svet fundacije je sprejel finančni načrti FIHO za leto 2018 v višini 18.000.000 €, poleg tega pa je obravnaval in tudi sprejel predlog besedila Javnega razpisa za razporeditev sredstev fundacije v letu 2018. Skupna višina razpoložljivih sredstev znaša 17.493.000 €, od tega je za sofinanciranje invalidskih organizacij predvideno 11.370.450 €, za sofinanciranje humanitarnih organizacij pa 6.122.550 €. Javni razpis bo objavljen v Uradnem listu RS 13. oktobra 2017, rok za oddajo vlog na razpis pa je 30 dni po objavi razpisa.
V zvezi z javnim razpisom bo FIHO izvedel tudi informativni delavnici o prijavi na razpis. Izobraževanje za humanitarne organizacije bo potekalo 17. oktobra za invalidske organizacije pa 18. oktobra 2017. Lokacija informativnih delavnic bo objavljena 13. oktobra 2017 na spletni strani FIHO.