Najnovejši zakon s področja gradnje objektov je Gradbeni zakon, ki je bil v Uradnem listu RS, št. 61/2017 objavljen 2. novembra 2017.gradbeni
Zakon je postal veljaven s 17. novembrom 2017. Glede zagotavljanja dostopnosti grajenega okolja za vse invalide in funkcionalno ovirane osebe je pomemben 22. člen. Vsebina tega člena je bila temeljito preverjana in dopolnjevana  na sestankih delovne skupine, v kateri so bili aktivni predstavniki gibalno in senzorno oviranih invalidov. Gradbeni zakon in 22. člen sta osnova za Pravilnik o univerzalni gradnji in prilagoditvah objektov za potrebe funkcionalno oviranih oseb, ki je v zaključni fazi sprejemanja. Z zakonom, pravilnikom in že aktualnim standardom SIST ISO 21542 bo področje dostopnega in funkcionalnega grajenega okolja, ki bo omogočalo enake možnosti za vse uporabnike, dokončno urejeno.

22. člen