Upravni odbor 4 Koper21V soboto 6. februarja 2021 smo se tokrat prvič zbrali pred računalniki ter preko portala Jitsi Meet uspešno izvedli 4. redno sejo upravnega odbora Društva paraplegikov Istre in Krasa in sicer v sestavi: Benjamin Žnidaršič-predsednik, Valter Mahne-podpredsednik-blagajnik, Mladen Fabjan-tajnik, Srečko Petkovšek-socialni referent, Kristjan Zadel-športni referent, Nick Špoljar Dežjot-delo z mladimi člani, Boško Božič in Klavdij Koren. Sodelovala sta tudi dva člana nadzornega odbora in sicer; Dragica Sušanj ter Siniša Jeremić.

Obravnavali smo naslednje točke dnevnega reda:


1. Pregled zapisa zapisnika 3. Seje U.O. z dne: 08.10.2020, pregled in realizacije sklepov.
2. Financiranje iz naslova FIHO za tekoče leto
3. Imenovanje inventurne komisije
4. Kompenziranje invalidnosti
5. Vprašanja in pobude članov
6. Razno