18.2.2010 je Socialna zbornica Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve organizirala seminar za Varstvo osebnih podatkov za izvajalce iz nevladnih organizacij. Seminar je bil namenjen izvajalcem enoletnih eksperimentalnih socialnovarstvenih programov.


Ker gre pri vodenju evidenc članstva za občutljive osebne podatke in ker si prizadevamo da bi v vseh pogledih zadostili Zakonu o varstvu osebnih podatkov, smo se seminarja udeležili tudi mi.
Zbrane je najprej pozdravil mag. Borut Grabrijan, predstavnik Direktorata za socialne zadeve pri MDDSZ, kasneje pa sta seminar vodila dr. Monika Benkovič Krašovec in Klemen Mišic univ, dipl, iur, nadzornika za varstvo osebnih podatkov pri informacijski pooblaščenki.
Vsebina seminarja je zajemala:
-temeljne pojme varstva osebnih podatkov
-pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov
-pravico posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki
-zavarovanje osebnih podatkov
-izvajanje videonadzora
-izdelavo katalogov zbirk osebnih podatkov
-vpis v register zbirk osebnih podatkov
-zagotavljanje sledljivosti obdelave osebnih podatkov
-izdelava aktov o zavarovanju osebnih podatkov.

 

SOCIALNA ZBORNICA SLOVENIJE

INFORMACIJSKA POOBLAŠČENKA