Vojašnica Franc Rozman Stane in Zveza paraplegikov Slovenije sta 9. decembra 2009 odprli tradicionalno novoletno razstavo naših likovnih umetnikov med njimi tudi štirih slikarjev DPIK.. Na panojih in stenah velike jedilnice v vojašnici tokrat razstavljajo: Dragica Sušanj, Zorica Razboršek, Jožica Ameršek, Tina Pavlovič, Angela Medved, Ljudmila Turk, Vojko Gašperut, Benjamin Žnidaršič, Silvo Mehle, Jože Vodušek, Roman Gruntar, Boris Šter, Branko Rupnik, Franc Ekart, Miran Jernejšek, Klavdij Leban, Jože Tomažič, Metod Zakotnik, Damjan Rogelj.razstava-vojska
V krajšem kulturnem programu, ki ga je povezovala Jasna Tepina, je slikarke, slikarje in goste nagovoril poveljnik – polkovnik Dobran Božič, Zvezo paraplegikov pa je na kratko predstavil naš vsestranski kulturnik Benjamin Žnidaršič. Ob tej priložnosti je vojašnica Zvezi paraplegikov, Borisu Šteru in Jasni Tepini, za uspešno sodelovanje podelila posebna priznanja. Kulturni dogodek je obogatil in popestril kvartet mandolinskega orkestra, razstava pa bo odprta do 16. januarja 2010.