Zgodovinski dogodek, podpis pogodbe o nakupu novih prostorovPodpis-pogodbe

ANALIZA DELOVNO BIVALNIH PROSTOROV NA LOKACIJI VANGANELSKA 8

 

I. DOSTOP DO OBJEKTA

Pregleden in neoviran dostop z motornimi vozili in invalidskimi vozički do vrstnega objekta na zemljišču parc. št. 6328/17, k.o. Semedela

Brez višinskih razlik v tlakih zunanjega dostopa

Lastniška parcela- dvorišče v izmeri 52 m2  omogoča parkiranje osebnih in kombiniranih vozil pred vhodom v objekt

 DPIK-vang8

II. VHOD V OBJEKT

Vhod v objekt je v nivoju zunanje tlakovane  površine

V tlaku ni nivojskih razlik kar predstavlja optimalno funkcionalnost tudi za komunikacijo tetraplegikov

Gabarit obstoječih vhodnih vrat omogoča neoviran vhod za invalide na vozičkih

Adaptacija vhoda predvideva nadstrešek in avtomatizacijo odpiranja vrat

 

III. FUNKCIONALNOST NOTRANJIH PROSTOROV

Razpoložljivi gabarit pritlične etaže objekta v izmeri bruto 132 m2 omogoča realizacijo prostorske strukture delovno bivalnih prostorov društva paraplegikov

Vzdolžna zasnova celostnega prostora je naravno osvetljena na fasadni, vhodni strani in zadnji, dvoriščni strani

Osrednji večnamenski prostor v obsegu cca 45 m2 je namenjen delovnim sestankom, izobraževalnim in družabnim srečanjem ter separejem za delo referentov društva

Pisarna društva v izmeri cca 25 m2 je prostor za delo predsednika društva in knjigovodstva

Na mestu obstoječih sanitarij se izvedejo ustrezno dimenzionirane in opremljene dvojne sanitarije, s predprostorom, kjer je opremljena čajna kuhinja – v skupni površini cca 13 m2

Zadnji predel razpoložljive površine je izkoriščen za prostor za počitek v izmeri cca 15 m2

Preostala površina je namenjena hodniku in predprostorom

Obstoječe stopnice za dostop na neizkoriščeno podstrešje se ukinejo – servisni dostop se omoči z izvlečnimi stopnicami