FOTOGRAFIJE

Prireditve v Domu paraplegikov v Pacugu se kar vrstijo. In tako smo tretji dan kulturnega tedna namenili recitalom naših poetov – Ljubice Jančar, Darinke Slanovec, Marjetke Smrekar, Gordane Kitak in Benjamina Žnidaršiča. Sodelovala je tudi pesnica Marija Grbec – Kaligarič.
V goste in k sodelovanju pa vsako leto (tokrat že četrtič) povabimo tudi Društvo animatorjev Norma 7, s katerim že vrsto let odlično sodelujemo. Društvo z zadovoljstvom sodeluje v našem programu in tako izkazuje spoštovanje in pomembnost namena in cilja druženja različnih ustvarjalcev članov ZPS in njihovih številnih gostov.
Predsednica društva Vlasta Rebek, ki je program na kulturnem večeru povezovala, je med drugim pripomnila: »Dnevi kulture invalidov je nadvse pomemben projekt in vsa pohvala pronicljivosti organizatorjev, ki se zavedajo pomena tovrstnih dogodkov. Ob tem mislimo na Benjamina Žnidaršiča in šele čas bo pokazal obsežnost in pomen njegovih posameznih akcij. Lastna obremenjenost z majhnostmi, ki nas obkrožajo v vsakdanjem življenju, nam namreč pogosto zakriva doprinos kvalitete življenja invalidnih oseb.
Nekaj svojih pesmi so naši pesniki prebirali sami, nekaj pa recitatorke Društva Norma 7 in člani Zveze. Posebej  pa je navdušil recitatorski par Majda Birsa (Norma) in Metod Zakotnik Metod Zakotnik (ZPS), ki sta predstavila duhovite pesmi Ferija Lajnška, napisane za njo in njega.
Prelep kulturen večer je z lepimi melodijami popestrila komorna skupina INSTRUMENTALIS (flavta, kitara, mandolina).