Na pobudo direktorja Centa za socialno delo Postojna gospoda Jožeta Valenčiča smo se v četrtek, 28. 5. 2009 skupaj srečali predstavniki invalidskih organizacij, občin in medijev. Naše društvo je zastopal podpredsednik Benjamin Žnidaršič. Glavna pobuda in tema pogovora je bila namenjenja prtedstavljanju društev v medijih. Dogovorili smo se, da Center za socialno delo pripravi skupno listo lokalnih medijev in da se v naslednjem letu pripravi skupna predstavitev v javnosti.