OBLIKOVANA JE DELOVNA SKUPINA ZA ZAGOTAVLJANJE VEČJIH PRAVIC PARAPLEGIKOV IN TETRAPLEGIKOV V DRUŽBI

Na pobudo predsednika ZPS Ivana Peršaka je bila pri Zvezi paraplegikov ustanovljena delovna skupina v sestavi: Ivan Peršak, Dane Kastelic, Katja Vipotnik in Benjamin Žnidaršič, ki se bo trudila zastopati interese pri različnih organih, ki lahko vplivajo na boljše pogoje našega življenja in lahko zagotavjajo izboljšanje socialnega statusa nas invalidov. Za boljši pretok informacij v okviru ZPS bi radi zbrali čim več predlogov za izboljšanje zakonskih in drugih predpisov v korist boljšega življenja paraplegikov in tetraplegikov in vplivali na izboljšanje le-teh. Na spletni strani smo pripravili pregled pravic paraplegikov in tetraplegikov na vseh nivojih družbenega življenja in pripraviti predlog raznim ministrstvom za njihove izboljšanje.

 

 

 

Na drugem sestanku 8. marca 2007 smo se dogovorili, da na povabilo ZZZS sodelujemo pri oblikovanju novih predlogov za zagotovitev blazin zračnega lebdenja. Srečanje je bilo na ZZZS v sredo 14. marca, kjer so Dane Kastelic, Katja Vipotnik in Benjamin Žnidaršič zastopali naslednje interese: da je potrebno doktrino iz leta 1975 na katero se naslanja novo predpisovanje blazin posodobiti glede na zdajšnje standarde, da je potrebno stopnje predpisovanja uskladiti z našim dejanskim stanjem in našimi izkušnjami, da vsak paraplegik zaradi preventivnih razlogov dobi blazino, ki mu bo zagotavljala varno sedenje in da se zaradi prevoznih stroškov poenostavi predpisovanje blazin. Na ZZZS smo se dogovorili, da se o novih pravilih za predpisovanje blazin s strokovnjaki iz ZZZS pogovarjajo: prof. Dr. Anton Zupan, primarij dr. Rajmond Šaurin in predsednik Ivan Peršak. Na sestanku delovne skupine pri ZPS smo v nadaljevanju ugotovili, da se vsa zbrana dokumentacija glede nakupa avtomobila, davčnih olajšav in predelave pošlje na Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, točneje na Direktorat za invalide ter na Svet vlade RS za invalide. Za izboljšanje pogojev za dostop do interneta in širokopasovnih komunikacij je zadolžen Benjamin Žnidaršič, da na Agencijo za pošto in elektronske komunikacije posreduje zahtevo za znižanje naročnine paraplegikom in tetraplegikom.

Matjaž Planinc je pripravil raziskavo s katero bomo pri ustreznih organih zahtevali boljše pogoje pri dodeljevanju stanovanj našim članom in za popust pri komunalnih storitvah.  

Dane Kastelic je posredoval tiskanim medijem vlogo za znižanje naročnine našim članom. Katja Vipotnik pa bo DARSU poslala pobudo za oprostitev cestnine in pri ZZZS posredovala, da se extra dodatek za tujo pomoč dodeli vsem težje inkontinentnim našim članom.

Razumeti morate , da brez vašega sodelovanja ne gre. Ker bomo z vašimi predlogi lažje zastopali vaše interese pri različnih inštitucijah, vas prosimo, da nam pisno ali po elektronskem mediju posredujete vaše pripombe.

S tem bomo dobili povratno informacijo, ki nam bo pomagala pri zastopanju vaših pravic. Taki stiki z vami so nujni, saj potrjujejo našo verodostojnost zastopanja in pomagajo pri izobraževanju javnosti o potrebah, ki jih prinaša življenje na invalidskem vozičku in tako posredno odloča o vašem življenju v bodoče.


Emaili, kjer lahko sporočite vaše pripombe in predloge so:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. - problemi na področju zakonodaje,

 

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. - izobraževanja, zaposlovanja, socialne vključenosti
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. – problematika obveščanja in javni mediji
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. – arhitekturna vprašanja in vse drugo.