FOTOGRAFIJE - Slikarji paraplegiki in tetraplegiki, združeni v Likovno sekcijo pri Zvezi paraplegikov Slovenije, so se 4. aprila 2016 na likovni delavnici izpopolnjevali v prostorih nm1nm3Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Pod mentorstvom Rassa Causeviga je tehniko slikanja z oljem dopolnjevalo okrog 15 slikarjev iz šestih pokrajinskih društev. Sodelovali so tudi naši člani Dragica Sušanj in Benjamin Žnidaršič.

Delavnica je bila namenjena tudi promociji športa in dejavnosti invalidov, družilo pa se je tudi veliko domačih članov. Še posebej  jih je pritegnilo nekoliko nenavadno slikanje z usti, ki ga uporabljajo naši najtežje gibalno ovirane tetrapleginje in tetraplegiki. Nekateri so ta način slikanja tudi praktično preizkusili.nm2

Organizator in gostitelj tretje likovne delavnice – DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja, se je potrudili, da so se naše slikarke in slikarji v njihovem okolju dobro počutili. Likovni delavnici na Dolenjskem so veliko pozornost posvetili tudi odmevni dolenjski mediji – Radio Slovenija, Radio Krka, Dolenjski list in Vaš kanal.