volitve1Po kratkem premoru je bila 27. maja 2016 v konferenčni dvorani doma v Pacugu še volilna Skupščina Zveze paraplegikov Slovenije. Vodil jo je najstarejši delegat Boris Lipicer iz DP severne Primorske.
Kandidatno listo za nove organe in funkcionarje Zveze je predstavil predsednik kandidacijske in volilne komisije Rok Bratovž. Novo Skupščino Zveze sestavljajo po trije člani iz vsakega pokrajinskega društva, eden od njih je predsednik društva. Kandidacijsko komisijo sestavlja po en volitve3član iz vsakega društva, Upravni odbor Zveze vsi predsedniki društev in predsednik Zveze, Nadzorni odbor, Disciplinsko in Statutarno komisijo pa po trije člani.
Po konstituiranju nove Skupščine Zveze so delegati potrdili sestavo Kandidacijske komisije in novega Upravnega odbora, nato pa po predstavitvi kandidatov prešli na volitve organov in funkcionarjev.
Skupščino Zveze bo v naslednjem štiriletnem mandatnem obdobju ponovno vodila Mirjam Kanalec iz DP ljubljanske pokrajine. Namestnica je Martina Glavič iz DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja.
Za predsednika Zveze so delegati soglasno izvolili dosedanjega predsednika Daneta Kastelica, ki je na krmilu Zveze že od leta 2008. Ponovno ga bo nadomeščal podpredsednik Damjan Hovnik iz DP Koroške.
Nadzorni odbor bo vodila Ivana Gornik iz DP Koroške, Disciplinsko komisijo Bojan Lukežič iz DP ljubljanske pokrajine, Statutarno komisijo pa Barbara Slaček iz DP Podravja.
Delegati so razpravljali tudi o osnutku Pravilnika o podpori članicam ZPS pri včlanjevanju svojih članov, ki naj bi ga na predlog Skupščine sprejel Upravni odbor. Tudi na volilni skupščini so ob zaključku sledile pobude in vprašanja. Delegati so odgovore dobili iz prve roke.