asistenti1V Podutiku pri Ljubljani so se 14. junija 2016 na letnem srečanju zbrali osebni asistent iz asistenti2vse Slovenije. V uvodnem delu so zaposleni prisluhnili predavanju o varstvu pri delu, nato pa opravili izpit. V nadaljevanju so vse prisotne pozdravili - predsednik Zveze Dane Kastelic ter strokovni delavki Špela Šušteršič in Hana Ermenc. Predstavniki zveze so zaposlene seznanili z novostmi v letošnjem letu. Ena od teh je tudi možnost brezplačne pomoč specialistke zakonske in družinske terapije Alje Stvarnik, ki preko telefona ali osebnega kontakta nudi pomoč pri reševanju težav na delovnem mestu.  S tem želi Zveza vsem zaposlenim zmanjšati stres na delovnem mestu in tako zmanjšati število ur bolniških odsotnosti.
Po predstavitvi terapevtke Alje Stvarnik so vsi prisotni zavihali rokave in skupaj pripravili kosilo.