Socialne delavke iz različnih delovnih okolij – Univerzitetni rehabilitacijski inštitut, Zveza paraplegikov Slovenije in Zavod za oskrbo na domu Ljubljana – so seocialkese povezale pri načrtovanju in vzpostavitvi nastanitvene in oskrbovane strukture, in sicer zaradi potrebe mlajšega tetraplegika, ki se po končani rehabilitaciji ni mogel vrniti v domače okloje. (v obstoječi mreži ustanov institucionalnega varstva zanj ni posluha.) Soustvarile so model bivalne enote s 24-urno navzočnostjo osebnih asistentk. Z individualnim načrtovanjem odpusta iz rehabilitacije se zagotovi izbor ustrezne oblike pomoči, vključenost v socialno okolje in možnost za večjo socialno moč. Potrebno je eksterno usklajevanje aktivnosti med ustanovami v mreži zdravstvenega in socialnega varstva. Model bivalne enote je zamišljen kot inovativna oblika kompletne in kompleksne oskrbe. Osebne asistentke so se izobraževale na URI-Soča glede na specifične potrebe zdravstvenega stanja tetraplegika. Sodelovanje med URI-Soča, ZPS in ZOD LJ poteka kontinuirano, celotna zadeva pa zahteva sprotno soustvarjanje. Z zasnovo in izvedbo inovativne oblike nastanitve in oskrbe pripomorejo k deinstitucionalizaciji in krepitvi moči gibalno oviranih oseb.