Državni zbor je 17. februarja 2017 na redni seji sprejel Zakon o osebni asistenci. Ta zakon ureja pravico do osebne asistence posameznikom z dolgotrajnimi telesnimi, dpik 111 2017duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami. Zakon uporabnikom s pomočjo osebnih asistentov omogoča učinkovitejše sodelovanje v družbi, enake možnosti, večjo neodvisnost, aktivnost in enakopravno vključenost v družbo - skladno z določbami Konvencije o pravicah invalidov.
Zakon med drugim določa, da je do osebne asistence upravičenec star od 18 do 65 let, da živi v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu in da potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko. Uporabniki izven starostne omejitve bodo koristili tudi težko pričakovan Zakon o dolgotrajni oskrbi.
Večina paraplegikov in tetraplegikov prejema dodatek za pomoč in postrežbo. V tem primeru se polovica tega prejemka nameni za financiranje storitev osebne asistence.