+386 (0)41 697 560
dpik.koper@gmail.com

16. APRIL – DAN PARAPLEGIKOV

dan 02a

Proslava ob 35 letnici društev in 45 letnici Zveze paraplegikov Slovenije. Naša organizacija je na dan ustanovitve 16. aprila v Domu paraplegikov v Pacugu slovesno obeležila 45 let uspešnega delovanja. Organizacija je iz Sekcije paraplegikov in tetraplegikov prerasla v prepoznavno reprezentativno invalidsko organizacijo z devetimi pokrajinskimi društvi.

FOTOGRAFIJEVIDEO – Proslavo je z Zdravljico odprl Komorni pevski zbor DP Prekmurja in Prlekije, nato pa je zbrane  nagovoril predsednik Zveze Dane Kastelic. V pozdravnem nagovoru je dan 02apripomnil, da se društva in Zveza na vse možne načine trudijo omiliti in odpraviti težave, ki nastanejo po poškodbi hrbtenjače. Preko posebnih socialnih programov (mnogim so velikokrat nerazumljivi, paraplegikom pa koristni in potrebni iz dneva v dan), skozi vse življenje nudijo uspešno vključevanje v okolje in celostno socialno rehabilitacijo. Sreča je, da živimo tudi v času tehnološkega razvoja, ki nam nudi rešitve medicinskih in socialnih težav z različnimi medicinsko tehnični pripomočki. Z njimi smo mobilni, saniramo inkontinenco, premagujemo arhitekturne ovire, ohranjujemo zdravje, razvijamo športne in kulturne dejavnosti in še marsikaj. Skratka ta razvoj nam omogoča lažje vključevanje v družbene tokove in kvalitetnejše življenje. Predsednik je omenil, da bodo v  letošnjem letu okrnjeni programi, ki so financirani s strani FIHO. In to predvsem zaradi likvidnostnih težav fundacije, ki jih ima z nestabilnim finančnim prilivom s strani koncesionarjev. Tako trenutno stanje pa je v glavnem posledica vmešavanja politike s svojim poseganjem na trg iger na srečo. »Za nekatere smo invalidi samo kolateralna škoda, nekega procesa, za katerega akterji sploh ne vedo kako se bo končal. Vse to nas žalosti in hkrati združuje, da si med seboj organizirano pomagamo,« je še dodal Kastelic.
dan 49Slavnostna govornica ministrica dr. Anja Kopač Mrak pa je med drugim povedala: »Ministrstvo se zahvaljuje Zvezi paraplegikov za zelo aktivno vlogo v mednarodnem merilu, saj je bila ena od ustanovnih članic Evropske zveze paraplegikov. V preteklem letu ste bili pobudniki in organizatorji združenja zvez paraplegikov na področju Jugovzhodne Evrope pod pokroviteljstvom zunanjega ministrstva RS, katere se je udeležil tudi podpredsednik Vlade RS Karl Erjavec. S tem je vaša ustanovna konferenca dala platformo za tesnejše sodelovanje paraplegikov JV Evrope, hkrati pa je Zveza paraplegikov postavila most za tesnejše sodelovanje z Evropskimi integracijami in ponosna sem, da je pri tem pomembno vlogo odigralo tudi naše ministrstvo skupaj z Direktoratom za invalide.
Kot članica NSIOS, Socialne zbornice in Razvojnega centra nevladnih organizacij Zveza aktivno vlogo igra tudi v slovenskem prostoru, preko Sveta RS za invalide pa lahko vpliva na pozitivno zakonodajo. V veliko zadovoljstvo mi je, da se Zveza obrača v socialno podjetništvo tudi kot izvajalka projekta, ki je preko MDDSZ sofinancirana s sredstvi Evropskega sklada. In tako je Zveza s projektom Invalid za invalida uspešno zagnala dejavnost nabave in servisa medicinskih pripomočkov in zaposlila štiri osebe iz ranljivih ciljnih skupin.
V prihodnje je pomembno, da zaživi tudi Dom paraplegikov, ki ob 45 letnici gosti današnji dogodek. Podpiramo vse dobro pripravljene projekte, med katerimi je tudi dokončanje gradnje vašega doma. Pri tem bo morala aktivno vlogo odigrati tudi fundacija FIHO s svojo naložbeno politiko v objekte. Zato si moramo skupaj prizadevati, da bomo kljub težkim ekonomskim in gospodarskim razmeram še naprej omogočali neodvisno življenje paraplegikov.«
Plaketa Občine Piran je predsedniku DP Istre in Krasa izročila požupanja Meira HotVse udeležence je za tem pozdravila in nagovorila tudi podžupanja Občine Piran Meira Hot in Društvu dan 17paraplegikov Istre in Krasa v imenu občine Piran podelila PLAKETO OBČINE PIRAN. Društvo je ob 35. obletnici delovanja plaketo prejelo za nesebičnost, izjemne dosežke in prispevke pri skrbi in pomoči sočloveku, za ohranjanje pozitivnih vrednot ter za  izjemno dobro razvite kulturne in druge dejavnosti. S tem je dalo svoj prispevek k razvoju kraja in promocijo Občine Piran tako v Sloveniji kot v tujini.
Predstavitev projekta Invalid za invalidaNa slovesni obeležitvi našega praznika so se nam pridružili: generalni direktor URI-Soča mag. Robert Cugelj, direktor FIHA Štefan Kušar, direktorica direktorata za invalide pri MDDSZ Dragica Bac ter številni predstavniki sorodnih invalidskih organizacij.
Program proslave je povezovala strokovna sodelavka Zveze Barbara Slaček, obogatil in popestril pa Komorni pevski zbor DP Prekmurja in Prlekije pod vodstvom  zborovodje prof. Valerije Šömen. Zbor nam je zapel nekaj lepih ljudskih pesmi, najbolj pa navdušil s pesmijo V mojem kraju je lepo, ki jo je ob projekciji slik Prekmurja, zapel v domačem dialektu.
pacug2014-2Gostje so si za tem ogledali razstavo ročnih izdelkov članic DP Prekmurja in Prlekije in občudovali spretnost slikanja z usti, ki sta ga predstavila naša prizna slikarja Vojko Gašperut-Gašper in Benjamin Žnidaršič. Ministrica pa je z velikim zanimanjem prisluhnila predstavitvi projekta ESS »Invalid za invalida.« Predsednik Zveze in direktor doma sta nato goste popeljala še na ogled drugih prostorov doma in jih seznanila z načrti dokončne izgradnje.
Okrogla mizaOmenimo naj še, da so s krožno vožnjo po treh obalnih občinah praznik obeležili tudi ročni kolesarji Primož Jeralič, Marko Sever, Edo Ješe in Anka Vesel. Njihov moto je bil – 45 kilometrov za 45 let.
V sklopu Dneva paraplegikov je bila tudi okrogla miza, ki jo je na temo – Dostopnost grajenega okolja za funkcionalno ovirane osebe – vodil arhitekt Matjaž Planinc. S svojimi obsežnimi referati so sodelovali:

     Pavli Koc, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor – o zakonodaji
     Sašo Rink, Javni stanovanjski sklad MOL – investitor
     Tomaž Kejžar, Studio Scorpio – projektant
      Igor Hvastja, Makro 5 gradnje – izvajalec
      Ivan Seljak, Upravna enota Piran – upravni organ

SLOVESNA SKUPŠČINA ZVEZE

Seja slovesne skupščinePraznovanje slovenskih paraplegikov smo že v dopoldanskem času začeli s slovesno sejo Skupščine Zveze. Žal, z minuto molka posvečeno našemu zdravniku in velikemu prijatelju slovenskih paraplegikov in tetraplegikov prim. Rajku Turku, s katerim smo se še lansko leto ob tej priložnosti veselili njegovega visokega življenjskega jubileja. Minuto molka smo posvetili tudi našemu prvemu predsedniku Ivanu Peršaku in vsemi preminulim, ki so nas zapustili v tem času.
V nagovoru je predsednik Zveze Dane Kastelic med drugim povedal, da paraplegiki svoje invalidnosti ne moremo spremeniti, lahko pa spreminjamo in vplivamo na svoje življenje in okolico. Od države, ki ima v Ustavi zapisano, da je socialna, si moramo izboriti zanimanje s svojimi projekti, izvirnostjo in tudi posebnostjo. Državi moramo postati partner in hkrati vest.
Navdušil je Komorni pevski zbor DP Prekmurja in PrlekijeDan pa bo zabeležen tudi zaradi sprejema nadgradnje deset let starega Statuta, ki bo zaokrožili pravno formalno ureditev našega temeljnega akta na sodobnih temeljih. Po predstavitvi in obrazložitvi so delegati nov in dopolnjen Statut Zveze paraplegikov Slovenije soglasno sprejeli.V nadaljevanju seje so delegati razpravljali tudi o dediščini, ki nam jo je podobno kot pred desetletji družina Derganc, tokrat zapustila družina Oblak iz Cerkljanskega. Zemljišče na Govejku na katerem stoji objekt, je veliko skoraj en hektar. Delegati so se strinjali, da dediščino sprejmemo, pri izvajanju programov Zveze pa bo po obnovi imela podobno vlogo kot Dom paraplegikov Semiču. Sejo je vodila predsednica Mirjam Kanalec.


Društvo paraplegikov Istre in Krasa - Associazione dei paraplegici d Istria e Carso
Vanganelska 008 F, 6000 KOPER
G: +386 (0)41 697 560
E: dpik.koper@gmail.com

TRR: 10100-0034623369
Banka Koper
Matična številka: 518942000
Davčna številka: 84790962

NAŠE PROGRAME FINANČNO PODPIRAJO NASLEDNJE OBČINE IN DRŽAVNE JAVNE USTANOVE:

mddszee

fihozps

grb kopergrb izolagrb pirangrb ilirska bistrica

grb postojnagrb sezanagrb komengrb divaca

grb pivkagrb hrpelje kozinagrb ankaran

 

SPONZORJI IN DONATORJI:

Logo lukakoperLogo zivetispristaniscem

Springer riders logojskd