+386 (0)41 697 560
dpik.koper@gmail.com

3. REDNA SKUPŠČINA ZPS

V konferenčni dvorani Doma paraplegikov Pacug je 27. maja 2021 potekala 3. redna seja Skupščine Zveze paraplegikov Slovenije. Udeležili so se je delegati devetih lokalnih društev, predsednik Zveze, predsednik Nadzornega odbora, predsednika disciplinske in statutarne komisije, direktor Doma paraplegikov Pacug in tajnica Zveze. Sejo je vodil predsednik Skupščine Peter Robnik.
Po začetnih formalnostih in pregledu zapisnikov prve in druge seje so udeleženci najprej prisluhnili: poročilu predsednika NO Janezu Hudeju, predsedniku Statutarne komisije Borutu Severju in predsedniku Disciplinske komisije Francu Ivenčniku. Iz podrobnega poročila NO lahko povzamemo, da je Zveza v preteklem letu gospodarno poslovala, ki je bilo v skladu z računovodskimi standardi, še posebej s SRS–33, ki obravnava računovodske storitve v društvih in invalidskih organizacijah. Statutarna komisija je na korespondenčnih sejah obravnavala predlog spremembe Statuta in predlog uskladitve Statuta z Zakonom o nevladnih organizacijah, Disciplinska komisija pa ni obravnavala nobene kršitve.
Skupščina je na predlog Nazornega odbora obravnavala in sprejela Revidirano poročilo Zveze za leto 2020, kjer je kar na 49-ih zavzeto kompleksno poslovanje. V poročilu je predstavljena in z grafi ponazorjena organizacija, v številnih tabelah pa prikazani viri in finančno ovrednoteni vsi podatki. Priloženi sta tudi poročili računovodskih storitev in neodvisnega revizorja.
»Vsaka misel in asociacija o poslovnem letu 2020 je nujno povezana z epidemijo  nalezljive bolezni covid-19, saj je ta vplivala na delovanje celotne družbe. Oblikovanje celostne slike poslovnega leta 2020 in poročanje o njem je izjemno zahtevno, saj rezultati, številke in ugotovitve ne sledijo dosedanjim trendom. Vplivi različnih dejavnikov niso enoznačni, se med seboj prepletajo in onemogočajo relevantne medletne primerjave. Zato je še posebej pomembno, da je Zvezi paraplegikov Slovenije tudi v tem posebnem letu uspelo zaključiti poslovno leto z presežkom prihodkov nad odhodki,« je ob poročilu pripomnil predsednik Dane Kastelic.
Dom paraplegikov Pacug
V nadaljevanj so se udeleženci Skupščine seznanili s poročilom predsednika Nadzornega sveta Damjana Hovnika. NS je spremljal poslovanje družbe, spremljal realizacijo načrtovane poslovne politike in dosežene rezultate poslovanja.
Direktor Doma paraplegikov Pacug Marko Ferluga je v obsežnem poročilu za leto 2020 med pomembnimi točkami predstavil Družbo in storitve, Investicije v letu 2020 in Pojasnila k računovodskim izkazom. Med drugim je v poročilu še zapisal: »Zaradi vseh psihofizičnih potreb primarnih uporabnikov doma je obnovitvena rehabilitacija izredno pomembna za prenovo in spremembo ritma monotonega življenja. Obnovitvena rehabilitacija našim uporabnikom nudi izredno široko paleto življenjsko potrebnih izkušenj in hkrati vsaj za nekaj časa razbremeni svojce in tiste, ki za njih skrbijo in jih negujejo. Če le-ta poteka še v lepem in zdravem obmorskem okolju, je še toliko bolj učinkovita, saj ohranja tako ohromele dele telesa, kot krepi in izboljšuje psihično kondicijo.«
Ob zaključku seje so delegati izvolili še nove član Nadzornega sveta Družbe Dom paraplegikov d.o.o. Izvoljeni so bili: Damjan Hovnik, Stanko Novak, Martina Glavič, Dane Kastelic in Simon Gračnar.


Društvo paraplegikov Istre in Krasa - Associazione dei paraplegici d Istria e Carso
Vanganelska 008 F, 6000 KOPER
G: +386 (0)41 697 560
E: dpik.koper@gmail.com

TRR: 10100-0034623369
Banka Koper
Matična številka: 518942000
Davčna številka: 84790962

NAŠE PROGRAME FINANČNO PODPIRAJO NASLEDNJE OBČINE IN DRŽAVNE JAVNE USTANOVE:

mddszee

fihozps

grb kopergrb izolagrb pirangrb ilirska bistrica

grb postojnagrb sezanagrb komengrb divaca

grb pivkagrb hrpelje kozinagrb ankaran

 

SPONZORJI IN DONATORJI:

Logo lukakoperLogo zivetispristaniscem

Springer riders logojskd