+386 (0)41 697 560
dpik.koper@gmail.com

8. REDNI VOLILNI ZBOR ČLANOV DP ISTRE IN KRASA

Tokrat smo se člani društva DP Istre in Krasa zbrali na rednem volilnem letnem zboru članov v dvorani zavoda ArsVive v Podcerkvi in sicer v soboto 16. marca 2024 ob 10.30 uri. Predsednik društva Benjamin Žnidaršič odpre 8. redno volilno sejo zbora članov ter ugotovi nesklepčnost. Zato se zbor članov prestavi na 11.00 uro ter ugotovi prisotnost 26 članov in po pozdravnem govoru se predstavi dnevni red, ki je bil soglasno sprejet.                Najprej nam je Ga. Tanja Ivandič iz podjetja TIK Kobarid d.o.o s katerimi že vrsto led zgledno sodelujemo predstavila hidrofilne katetre in urinske vrečke ter nam tudi pustila nekaj vzorcev le teh in pa drobna darila iz njihovega podjetja. 

Z otvoritvijo 8.seje rednega volilnega zbora članov, je predsednik Benjamin Žnidaršič predlagal, da sejo vodi Nick Špoljar Dežjot. Nato smo najprej izvolili zapisnikarja. Potrdili smo zapisnik z realizacijo sklepov 7.seje zbora članov z dnem 29.3.2023.

Nato še potrdimo poslovno finančno poročilo za leto 2023, poročilo nadzornega odbora ter inventurne komisije. Seznanili smo se tudi s planom društva za leto 2024 in članarinami, ki smo jih nekoliko povišali in sicer na 20€.

Predsednik zveze Dane Kastelic poda poslovno poročilo ZPS in nam predstavi novosti na področju skupinske obnovitvene rehabilitacije ter s pravicami invalidov na različnih področjih. Besedo dobi tudi strokovna sodelavka iz zveze, Ga.Brigita Erjavec in nam predstavi delo na posebnih socialnih programih, ki jih izvaja ZPS.

Nato smo razrešili stare organe društva ter pričeli z volitvami in izvolili novo vodstvo, upravni in nadzorni odbor, tri predstavnike za skupščino ZPS,    ter tri člane inventurne komisije.                                                                                                                                                                                                                      Naslednje štiriletno obdobju bo predsednik še naprej Benjamin Žnidaršič s pomočjo upravnega odbora v sestavi: Nick Špoljar Dežjot – namestnik predsednika, Mladen Fabjan – tajnik, Slavko Bračič – blagajnik in prevozi, Siniša Jeremić – šport in rekreacija, Srečko Petkovšek – socialna dejavnost in organizacija srečanj, Boško Boško – gospodar prostorov v Fornačah in na Vanganelski, Kristjan Zadel in Damjan Žerjav.  Za nadzorni odbor so bili izvoljeni: Andrej Hreščak– predsednik, Jože Barba – član, Janez Premrov – član, Dragica Sušanj – nadomestna članica, Silvana Gombač – nadomestna članica.

Vsa dokumentacija o delovanju in poslovanju društva je na vpogled na sedežu društva, katero vam na zahtevo pošljemo tudi po elektronski pošti ali pisno po navadni pošti.


Društvo paraplegikov Istre in Krasa - Associazione dei paraplegici d Istria e Carso
Vanganelska 008 F, 6000 KOPER
G: +386 (0)41 697 560
E: dpik.koper@gmail.com

TRR: 10100-0034623369
Banka Koper
Matična številka: 518942000
Davčna številka: 84790962

NAŠE PROGRAME FINANČNO PODPIRAJO NASLEDNJE OBČINE IN DRŽAVNE JAVNE USTANOVE:

mddszee

fihozps

grb kopergrb izolagrb pirangrb ilirska bistrica

grb postojnagrb sezanagrb komengrb divaca

grb pivkagrb hrpelje kozinagrb ankaran

 

SPONZORJI IN DONATORJI:

Logo lukakoperLogo zivetispristaniscem

Springer riders logojskd