+386 (0)41 697 560
dpik.koper@gmail.com

Arhitekturne ovire

Grajeno okolje, ki vsebuje vse notranje in zunanje prostore, kjer se pojavlja človek kot uporabnik, je bilo v preteklosti v skladu z ustaljeno prakso oblikovano in grajeno tako, da so bile zelo slabo, največkrat pa sploh neupoštevane potrebe gibalno oviranih ljudi.

Zavest, da so na tem področju potrebne temeljite spremembe, se je vedno bolj krepila pri invalidih, združenih v invalidskih organizacijah. Rezultat take osveščenosti samih uporabnikov in strokovnih sodelavcev je bil med drugim tudi Pravilnik o projektiranju objektov brez arhitekturnih ovir. V Uradnem listu SRS je bil objavljen 30.12.1987. Čas, v katerem je nastajalo besedilo tega pravilnika, je močno vplival na opredeljevanje posameznih vsebinskih delov. Tako npr. v pravilniku ni določil za oblikovanje ulic in javnih površin, češ da bodo to področje urejali takratni jugoslovanski standardi, kar pa se seveda ni nikoli zgodilo. Tudi stališče odgovornih pri takratnem Komiteju za gradbeništvo in industrijo je bilo v mnogih določilih v nasprotju z željami uporabnikov. Potrebni so bili mnogi kompromisi, da je pravilnik vendarle ugledal luč sveta in s tem postal obvezujoč za projektante grajenega okolja. Praksa v naslednjih letih je pokazala predvsem to, da je specifičnost problematike za povprečno mentaliteto subjektov v procesu graditve zelo zahtevna. V prvih letih je bilo uveljavljanje pravilnika zelo nedosledno. Zaradi kompromisov pri oblikovanju posameznih določil so se pokazale tudi vse slabosti. A kljub vsem pomanjkljivostim in težavam je bil napredek vendarle storjen. Z aktivnim sodelovanjem invalidskih organizacij se je v naši družbi le začela oblikovati zavest, da je humano grajeno okolje odraz civilizirane družbe.

Po Zakonu o graditvi objektov. morajo novi objekti v javni rabi, zagotavljati funkcionalno oviranim osebam dostop, vstop in uporabo brez grajenih ovir. Še strožji je Pravilnik o zahtevah za projektiranje objektov brez grajenih ovir, sprejet v letu 1999. Določa zahteve za projektiranje objektov, ki morajo biti izpolnjene, da se funkcionalno oviranim osebam omogoči samostojen in varen dostop do objekta, vstop v objekt ter dostop in uporaba vseh tistih prostorov v objektu, ki so namenjeni javni rabi. Za funkcionalno ovirane osebe mora biti na voljo tudi ustrezen in dostopen sanitarni prostor. V dvoranah za prireditve z nepremičnimi vrstami sedežev mora biti določen tudi prostor za osebe na invalidskih vozičkih, do katerega je omogočen neoviran dostop.


Društvo paraplegikov Istre in Krasa - Associazione dei paraplegici d Istria e Carso
Vanganelska 008 F, 6000 KOPER
G: +386 (0)41 697 560
E: dpik.koper@gmail.com

TRR: 10100-0034623369
Banka Koper
Matična številka: 518942000
Davčna številka: 84790962

NAŠE PROGRAME FINANČNO PODPIRAJO NASLEDNJE OBČINE IN DRŽAVNE JAVNE USTANOVE:

mddszee

fihozps

grb kopergrb izolagrb pirangrb ilirska bistrica

grb postojnagrb sezanagrb komengrb divaca

grb pivkagrb hrpelje kozinagrb ankaran

 

SPONZORJI IN DONATORJI:

Logo lukakoperLogo zivetispristaniscem

Springer riders logojskd