+386 (0)41 697 560
dpik.koper@gmail.com

DAN PARAPLEGIKOV OBELEŽILI V PACUGU

dp sup2017 1

FOTOGRAFIJEParaplegiki in tetraplegiki smo svoj praznik – DAN PARAPLEGIKOV s slovesno Skupščino, okroglo mizo in športnim dogodkom obeležili dp sup2017 119. aprila 2017 v Domu paraplegikov Pacug – središču zdravja in počitnic.
SKUPŠČINA
Tretjo redno sejo slovesne Skupščine Zveze je vodila predsednica Mirjam Kanalec, ki je v uvodu nekaj misli namenila zgodovini naše organizacije, njenim ustanovnim članom in pobudniku ter prvemu in častnemu predsedniku Ivanu Peršaku. Po pregledu in potrditvi zapisnika in realizaciji sklepov druge seje so delegati iz vseh devetih pokrajinskih društev najprej prisluhnili dp sup2017 2poročilu Nadzornega odbora in Disciplinske komisije, nato pa je predsednik Zveze Dane Kastelic v pozdravnem nagovoru orisal oseminštiridesetletni razvoj organizacije slovenskih paraplegikov in tetraplegikov, ki je iz sekcije in društva zrasla v prepoznavno in odmevno reprezentativno Zvezo paraplegikov z devetimi pokrajinskimi društvi. Vsem je čestital za naš praznik in v nadaljevanju zaželel uspešno delo. Predsednik je za tem povzel in predstavil revidirano letno poročilo ZPS za leto 2016 in pripomnil, da so po ugotovitvah pooblaščenih revizorjev računovodski izkazi Zveze paraplegikov Slovenije v vseh pogledih dejanski prikaz finančnega stanja. Tudi poslovni izid za leto 2016 je v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi. Omenil je tudi financiranje in financerje, kar je za uspešen razvoj organizacije, tudi najbolj pomembno.
Delegati so obsežno poročilo s podrobno razčlenjenimi šestimi socialnimi programi – obnovitveno rehabilitacijo, osebno asistenco, prilagajanje grajenega
dp sup2017 3okolja, spodbujanje socialne vključenosti in samostojnega življenja invalidov, izobraževalno in kulturno dejavnost ter šport paraplegikov, že predhodno prejeli.
V nadaljevanju seje je Damjan Hovnik delegate seznanil z delom Nadzornega sveta, direktorica doma mag. Jana Rožaj  pa s poslovnim poročilom Doma paraplegikov v letu 2016. V obsežnem poročilu je predstavila celostno poslovanje in številne dp sup2017dejavnosti ter najpomembnejše storitve družbe kot so: dejavnost skupinske obnovitvene rehabilitacije (primarna dejavnost, ki je s 140 uporabniki in 39 spremljevalci potekala v devetih skupinah), počitniški in športni turizem za invalide, gostinska dejavnost, dejavnost nabave in servisiranja medicinsko tehničnih pripomočkov (IZI), kopališka dejavnost, hotelsko gospodinjstvo in pojasnila k računovodskim izkazom.
Delegati so sprejeli tudi dva poslovnika – O delu Skupščine ZPS in O delu Upravnega odbora ZPS.
Ob zaključku seje so delegati izvolili tri nove člane, ki bodo v Nadzornem svetu delovali v obdobju 2017-2021. Po osebnih predstavitvah so bili izvoljeni: za predsednico  Barbara Slaček, za podpredsednika Dane Kastelic, za članico pa Mojca Burger.
Predsednica Skupščine je delegate seznanila tudi s Kongresom ESCIF-a, ki bo v domu potekal od 10. do 12. maja 2017.
Sledila je obsežna razprava s pobudami in vprašanji. Delegati so odgovore dobili iz prve roke.

OKROGLA MIZA
V okviru tradicionalnih »Izzivov paraplegije« je potekala okrogla miza z naslovom »Vključevanje oseb z visoko okvaro hrbtenjače v domače ali institucionalno varstvo in rehabilitacijo.« Vodila jo je vodja posebnih socialnih programov pri ZPS Špela Šušteršič, sodelovali pa: mag. Cveto Uršič, MDDSZ, mag. Zdenka Tičar, predstavnica Ministrstva za zdravje, prim. mag. Rajmond Šavrin, URI–SOČA, asist. Marko Jug, dr. med., UKC Klinični oddelek za travmatologijo, mag. Franc Hočevar, predsednik Strokovnega sveta Zveze paraplegikov Slovenije ter Franci Avberšek, član Zveze in njegova žena Alenka Avberšek, ki je uvodoma predstavila vse probleme in komplikacije, ki se pojavijo pri tovrstnih visokih poškodbah. Od preležanih do težav z dihanjem. Kritična predstavitev, s katerimi sta se v času medicinske rehabilitacije srečevala zakonca Avberšek je osupnila vse udeležence okrogle mize.
V letu 2016 smo se pri Zvezi soočili z velikim težavami, ki jih imajo nekateri naši člani s hudo poškodbo vratnega dela hrbtenjače in živijo s pomočjo dihalnih aparatov. Njihova oskrba je izjemno zahtevna, saj zaradi nezmožnosti samostojnega dihanja potrebujejo štiriindvajset urno prisotnost druge osebe. Po končani medicinski rehabilitaciji so zavrnjeni tudi v institucionalno varstvo ker različni domovi za starejše občane ob trenutni kadrovski strukturi ne zmorejo zagotovi tovrstne oskrbe. Zelo težko breme ostaja na redkih svojcih, ki imajo možnosti take osebe oskrbovati na domu. To zahteva visoka sredstva za financiranje nege, fizioterapije, prilagoditve objekta, idr., ki sistemsko niso podprti. Treba je torej nujno zagotoviti trajno in sistemsko rešitev v slovenskem prostoru, kjer pri tovrstnih težavah blago rečeno vlada kaotično stanje.
Namen okrogle mize je: pomagati in urediti vrnitev najtežje poškodovanih tetraplegikom v prilagojeno okolje, kjer naj bi imeli zagotovljeno popolno oskrbo z vso potrebno sodobno opremo. Ugotovitve tokratne okrogle mize so lahko začetek reševanja resnih težav, s katerimi zaradi sodobne medicine preživi vedno več tovrstnih poškodovancev. Toda kaj bomo s temi osebami trenutno naredili? Na okrogli mizi tega odgovora nismo dobili. Asistent Marko Jug pravi, da to zmoremo, vendar se vse konča pri pomanjkanju kadra, oziroma denarja. In rešitev? Sodelovanje stroke s pripravo ustreznega programa, ki naj ga nemudoma realizira odgovorno ministrstvo.

ŠPORTNI DOGODEK
Dan paraplegikov smo zaključili s športnim dogodkom. Naši košarkarji – Jani Učakar, Jovita Jeglič, Klemen Lokar, Enis Mušič, Boštjan Ceglar in Gregor Gračner, so se »prelevili« v rokometaše in predstavili, mogoče celo našo novo športno panogo, rokomet na invalidskih vozičkih. Zaigrali so na en gol tri na tri in po dvajsetih minutah igre kljub neizkušenosti kar navdušili vse, ki so bili ta dan v našem domu v Pacugu.
Pred »tekmo« je Tone Barič – direktor Športne agencije Eurofest iz Kopra povedal nekaj več o rokometu na vozičkih, predvsem pa v katerih državah ga že igrajo. Pravila so enaka kot pri rokometu, ki ga igrajo neinvalidni rokometaši. Športni dogodek je ob praznovanju Dneva paraplegikov je pripravil vodja športa pri Zvezi Gregor Gračner.


Društvo paraplegikov Istre in Krasa - Associazione dei paraplegici d Istria e Carso
Vanganelska 008 F, 6000 KOPER
G: +386 (0)41 697 560
E: dpik.koper@gmail.com

TRR: 10100-0034623369
Banka Koper
Matična številka: 518942000
Davčna številka: 84790962

NAŠE PROGRAME FINANČNO PODPIRAJO NASLEDNJE OBČINE IN DRŽAVNE JAVNE USTANOVE:

mddszee

fihozps

grb kopergrb izolagrb pirangrb ilirska bistrica

grb postojnagrb sezanagrb komengrb divaca

grb pivkagrb hrpelje kozinagrb ankaran

 

SPONZORJI IN DONATORJI:

Logo lukakoperLogo zivetispristaniscem

Springer riders logojskd