+386 (0)41 697 560
dpik.koper@gmail.com

DRŽAVNI SVETNIK DANE KASTELIC PREDSTAVIL PREDLOG NA SEJI DRŽAVNEGA ZBORA

Državni svetnik in predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Dane Kastelic je 12. julija 2021 na 24. redni seji Državnega zbora poslancem in predstavnikom vlade predstavil Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2J.)
Poudaril je: »Pred vami je predlog zakona, ki smo ga oblikovali z namenom odpraviti diskriminacijo pri upravičenosti do prejemanja invalidnine. V skladu z določbami ZPIZ-1 je invalidnino lahko pridobil vsak zavarovanec, ki mu je nastala telesna okvara kot posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni oziroma bolezni ali poškodbe izven dela, ne glede na to, ali je užival kakšno drugo pravico po ZPIZ-1.
V ZPIZ-2 pa invalidnina ni več urejena. Določeno je le, da se določbe ZPIZ-1, v katerih je urejena invalidnina, še naprej uporabljajo, vendar le, če je telesna okvara posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. V okviru priprave predloga ZPIZ-2 je bilo namreč dogovorjeno, da se invalidnina izloči iz sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja in se jo uredi ločeno. Pri tem se je v postopku sprejemanja zakona vsem dotedanjim prejemnikom invalidnine, ki so to pravico pridobili po ZPIZ-1, z določbami tretjega odstavka 403. člena ZPIZ-2, zagotovilo njeno nadaljnje prejemanje, možnost pridobitve pravice do invalidnine pa zgolj tistim, katerih telesna okvara je nastala zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Zavarovanci, katerih telesna okvara je nastala po 1. januarju 2013 kot posledica bolezni ali poškodbe izven dela, tako do danes niso mogli pridobiti pravice do invalidnine, saj ustrezne področne zakonodaje še ni, čeprav naj bi jo sprejeli v roku dveh let po uveljavitvi ZPIZ-2.
Cilj zakona je odpraviti neenakost med zavarovanci, ki so upravičeni do invalidnine zaradi telesne okvare, ki je nastala zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, in zavarovanci, ki do invalidnine od 1. januarja 2013 niso upravičeni, ker je njihova telesna okvara nastala izven dela. Slednjim se želi ponovno omogočiti dostop do pravice do invalidnine, ki je po uveljavitvi ZPIZ-2 niso mogli več pridobiti. Še pomembnejši cilj zakona pa je odpraviti neenakost med zavarovanci, ki imajo telesno okvaro, ki je nastala izven dela pred 1. januarjem 2013, in tistimi, ki jim je iz enakih razlogov nastala telesna okvara po tem datumu. Pri teh osebah namreč ni nobene osebne razlike, zato je s tega vidika neenakopravnost še toliko večja.
S predlogom zakona se posega v 403. in 429. člen ZPIZ-2, pri čemer se črta tiste dele določb, ki vsebujejo pogoj, da je telesna okvara nastala zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. S tem se vsem zavarovancem s telesno okvaro, ne glede na vzrok njenega nastanka, omogoča, da pridobijo pravico do izplačila invalidnine.
Veseli nas, da je predlog zakona v obravnavi na pristojnem Odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide dobil soglasno podporo, pozdravljamo pa tudi amandma, ki ga je sprejel navedeni odbor in s katerim je ustrezno naslovil pomisleke Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora.
Zavedamo se, da je zakon nesistemski, vendar upamo, da se bo z njegovim sprejemom začasno zapolnilo nastalo pravno praznino in do sprejema ustreznega področnega zakona odpravilo diskriminacijo med posamezniki, ki se med seboj razlikujejo zgolj po času in vzroku nastanka telesne okvare, njihove potrebe pa so primerljive. Gre za osebe, pri katerih je prihodek, kot je invalidnina, ključnega pomena za zagotavljanje njihove vključenosti v družbeno življenje, zato vas prosim, da predlog zakona podprete.«
 Državni zbor je s 86 glasovi za in tremi proti potrdil predlog novele zakona . In to je velika pridobitev za invalide za katero so bili do sedaj prikrajšani. In seveda tudi veliko prizadevanje svetnika Daneta Kastelica in Državnega sveta.

VIR-ZPS


Društvo paraplegikov Istre in Krasa - Associazione dei paraplegici d Istria e Carso
Vanganelska 008 F, 6000 KOPER
G: +386 (0)41 697 560
E: dpik.koper@gmail.com

TRR: 10100-0034623369
Banka Koper
Matična številka: 518942000
Davčna številka: 84790962

NAŠE PROGRAME FINANČNO PODPIRAJO NASLEDNJE OBČINE IN DRŽAVNE JAVNE USTANOVE:

mddszee

fihozps

grb kopergrb izolagrb pirangrb ilirska bistrica

grb postojnagrb sezanagrb komengrb divaca

grb pivkagrb hrpelje kozinagrb ankaran

 

SPONZORJI IN DONATORJI:

Logo lukakoperLogo zivetispristaniscem

Springer riders logojskd