Potreba invalidov po vključevanju v družbo bo vedno obstajala, s tem pa tudi vsa problematika, ki z njimi prihaja. Poleg inkontinenčnih problemov (dostop do WC-jev), ki so najbolj pereč problem ciljne skupine, drušvo seznanja thumb_jesenice.jpgčlane o njihovih zmožnostih in lastnem prispevku pri uresničevanju njihovih pravic. Dvigovanje zavesti je mogoče doseči z dobro informacijo o razpoložljivih storitvah in programih, ki vzpodbujajo pozitiven odnos do invalidov. thumb_miza_po.jpg

Zelo je pomemben psihološki in pedagoški pristop pri načinu vključevanja paraplegikov v življenje oziroma v okolje, kjer je živel pred nesrečo. Društvo je zato kandidiralo za sredstva Phare, ki bi bila namenena raziskavi dostopnosti javnih objektov na slovenski obali za invalidski voziček in bila žal zavrnjena. Tudi v bodoče nameravamo vztrajati na tem projektu, saj bi prinesel pomembne stvari za invalide, obenem pa pomagal k mednarodnemu sodelovanju. Z odpravo urbanističnih in arhitektonskih ovir bomo približali obalo ljudem, ki potrebujejo drugačne pogoje za svoje vključevanje v družbo na obali. Še posebno zato, ker se je na lokaciji Pacug začela izgradnja Doma paraplegikov, ki predvideva invalidski turizem gibalno oviranih. Za sedaj lahko rečemo, da je glavna stavba že pod streho.