Preventiva ostaja ena izmed redkih dragocenosti, da se prepreči še hujše thumb_pripomocki2.jpgstanje ki je lahko katastrofalno - nepopravljivo. Društvo v sodelovanju z Zvezo paraplegikov Slovenije deluje pri obnovitveni rehabilitaciji naših članov. Obnovitvena rehabilitacija se izvaja v toplicah in na morju, poleg tega pa društvo svojim članom v zimskih mesecih nudi kopanje v hotelu Krka zdravilišče v Strunjanu.
thumb_Pendolino1[1].jpgOrtopedski - tehnični in sanitarni pripomočki spremljajo paraplegike vse življenje. Obvezno zdravstveno zavarovanje nam vedno bolj onemogoča s svojimi cenovnimi standardi dostop do kvalitetnih pripomočkov, ki so nujno potrebni. Največkrat je potrebno doplačilo tudi do 50% vrednosti (razen pri programu inkontinence), pa tudi tu v večini primerov ne zadostuje. Problem nastaja zlasti pri zdravstveno in socialno ogroženih članih. Nepogrešljiva pripomočka za paraplegika in tetraplegika sta invalidski voziček in sedežnathumb_potop[1].jpg - antidecubitalna blazina "ROHO", brez katere se obvezno pojavi "decubitus" ( posledice so dolgotrajne), pravilnik pa določa doplačilo preko 60% nabavne cene.thumb_ladja.jpgSvojim članom pomagamo tudi s socialnimi pomočmi. Še osebno smo pozorni do tistih, ki živijo v domovih upokojencev. Socialne pomoči lahko prejmejo člani, ki imajo izrazito okrnjene možnosti za življenje. V prenekaterih primerih gre za dejansko preživetje. Med svojimi člani se s tovrstnimi težavami v zadnjem času vse bolj srečujemo. Osnova za prejem so kriteriji in dejanski prikaz socialnega stanja v danem trenutku. O tem odloča upravni odbor.
Za posamezne, včasih kar akutne primere, se povezujemo s Centri za socialno delo.

NAŠE PROJEKTE PODPIRAJO:

po-obcina