S 1. junijem 2018 prične veljati novela Zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki določa višji osnovni znesek minimalnega dohodka. Osnovni znesek minimalnega dohodka po novem znaša 385,05 evra (velja že za vloge, vložene maja 2018). Novela določa tudi nove višine minimalnega dohodka, ki pripadajo posameznemu družinskemu članu in vplivajo na izračun cenzusa in posamezni znesek pravice.
S 1. junijem 2018 se o denarni socialni pomoči in varstvenem dodatku odloča na novo, zato morate vsi, ki prejemate denarno socialno pomoč ali varstveni dodatek (in želite preračun), zanj zaprositi do konca julija 2018. Na center za socialno delo morate ponovno oddati vlogo z zahtevanimi prilogami, saj avtomatičnega odločanja in zvišanja zneska denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka ne bo. Posledica ponovnega preverjanja vašega materialnega položaja lahko pomeni, da do pravice do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka ne boste več upravičeni (če so se v zadnjem času vaši prihodki povišali, imate po novem prihranke ipd.)
VLOGA (Zveza paraplegikov SLovenije)