Slikarska delavnica1 Ankaran19GALERIJA SLIKE
Na prelep jesenski dan v četrtek 26. septembra 2019 smo se v Kampu Adria v Ankaranu, Jadranska cesta 25, na likovni delavnici, ki jo je organiziralo DruštvoSlikarska delavnica2 Ankaran19 paraplegikov Istre in Krasa v sodelovanju z Zvezo paraplegikov Slovenije, Občino Ankaran in Zavodom Ars Viva zbrali slikarji iz cele Slovenije. Zbralo se je okoli 37 slikarjev in spremljevalcev, ki so ustvarjali pod mentorskim vodstvom Rajka Čauševiča.

Skozi slikanje in risanje razvijamo samostojni izraz, seznanimo se z različnimi tehnikami risanja in slikanja ter s tem pridobimo priložnost opredmetiti svoje želje. S sliko ali risbo imamo priložnost javno spregovoriti na likovni način. Obenem pa tudi iščemo trenutke v katerih čisto veselje ob odkrivanju novega v slikarstvu postane edini smisel. Več časa se družiš z barvo in čopičem bolj razumeš pomen ustvarjanja. Slikanje z usti ali roko ztahteva potrpežljivost. Skozi pomakanja čopiča v kupček barve na paleti in skozi udarne, plahe, občutene in premišljene poteze na platnu se skušamo podajati v polje neznanega.

Slikarska delavnica3 Ankaran19Ukvarjanje s slikarstvom je predvsem potrpežljivo in samokritično učenje obvladovanja slikarske veščine. V slikarje invalideSlikarska delavnica4 Ankaran19 vnaša zadovoljstvo, samozavest in samospoštovanje. Obenem pa dviga motivacijo tudi drugim invalidom, ki spremljajo delo svojih kolegov.

Na srečanje smo povabili tudi mag. Borisa Šušmaka, predstavnika društva Doves, FEE Slovenia, ki je polnopravni član Fundacije za okoljsko vzgojo (FEE) in smo skupaj iskali rešitve za boljše pogoje ljudi na invalidskem vozičku za vstop v morje ter o programu Modra Zastava. Na posvetu se nam je pridružila podžupanja Mestne občine Koper Olga Franca, ki je predstavila prizadevanja občine na socialnem področju. Za zaključek je piko na srečanje dal župan Občine Ankaran Gregor Strmčnik in Katja Pišot Maljevac, vodja oddelka za družbene dejavnosti. Občina Ankaran že nekaj let financira to slikarsko srečanje slikarjev invalidov iz cele Slovenije. Hvala vsem, predvsem Občini Ankaran. Drugo leto se spet dobimo v Ankaranu!