Upravni odbor Koper19V sredo 5. oktobra je v prostorih društva potekala 8. redna seja upravnega odbora Društva paraplegikov Istre in Krasa.
Obravnavali smo naslednje točke dnevnega reda:

1. Pregled zapisa v zapisniku 7. Seje U.O. z dne: 27.2.2019, pregled realizacije sklepov.
2. Organizacija 40. obletnice društva
3. Kompenziranje invalidnosti – prošnje članov
4. Razno