Upravni odbor7 Koper20V ponedeljek 24. februarja je v prostorih društva potekala 9. redna seja upravnega odbora Društva paraplegikov Istre in Krasa.
Obravnavali smo naslednje točke dnevnega reda:

1. Pregled zapisa v zapisniku 8. Seje U.O. z dne: 05.10.2019 pregled realizacije sklepov.
2. Poročilo o delu, ter finančno poročilo v letu 2019
3. Poročilo inventurne komisije
4. Poročilo Nadzornega Odbora Društva
5. Določitev kandidacijsko volilne komisije
6. Razno