Upravni odbor 3 Koper20V četrtek 8. oktobra je v prostorih društva potekala 3. redna seja upravnega odbora Društva paraplegikov Istre in Krasa.
Obravnavali smo naslednje točke dnevnega reda:

1. Pregled zapisa zapisnika 2. Seje U.O. z dne 23.07.2020, pregled in realizacije sklepov.
2. Poročilo o delu za tekoče leto
3. Odpoved delo blagajnika in predaja poslov
4. Poročilo o prostorih v Piranu
5. Predlogi in pobude
6. Kompenziranje invalidnosti
7. Razno