Valter minister Il.Bistrica20Minister na obisku pri meni doma

V petek 24. Julija 2020 je bil v Ilirski Bistrici na sestanku minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gospod Janez Cigler Kralj. Ob tej priliki, po dogovoru in v organizaciji našega, Ilirskobistriškega poslanca, gospoda Andreja Černigoja, je obiskal tudi mene na mojem domu. Obisk je minil v prijetnem, domačem vzdušju. Čas namenjen obisku je minil kot bi trenil, saj sem ministru želel predstaviti kar nekaj problemov, s katerimi se srečujemo paraplegiki in tetraplegiki.
Najprej pa sem se mu zahvalil za pozitiven odgovor z njegovega ministrstva v času karantene, v zvezi s kriznim dodatkom za vse asistente, ki so nesebično in požrtvovalno opravljali svoje delo, ne glede na povečano nevarnost okužbe.
Tako sem ministru predstavil problematiko slabega socialnega položaja prejemnikov invalidskih pokojnin, saj nekatere ne presegaj 300 evrov in neenako obravnavo in višino nadomestil za telesno okvaro. Opozoril sem ga na nezmožnost koriščenja ugodnosti brezplačnega, medkrajevnega, potniškega javnega prevoza, ki je stopil v veljavo s 1. Julijem, saj invalidi,ki uporabljamo invalidski voziček, ne moremo ne na avtobus, ne na vlak, morda z le zelo redkimi izjemami. Nakazal sem mu tudi nekaj možnosti za rešitev tega problema.
Govorila sva tudi o Zakonu o osebni asistenci, saj je ta zelo izboljšal življenje nas uporabnikov in nam omogočil nadaljnje življenje v domačem okolju, saj bi v nasprotnem večina morala v domove za starejše in bi tako dodatno povečali obremenitev na že kronično pomanjkanje kapacitet.
Minister je vsem naštetim problemom pozorno prisluhnil in jih tudi pokomentiral, njegova tajnica pa si jih je pridno zapisovala.
Obljubil je pomoč, ki bo v njegovi pristojnosti, poudaril pa je, da se večina problemov vleče skozi več let, več vlad in da je večina vezana na dodatna sredstva, ki pa jih ni nikoli dovolj.
Bil sem prijetno presenečen nad prijaznostjo, preprostostjo in dostopnostjo ministra, saj smo se ob njegovem odhodu poslovili kot stari prijatelji.
Na tem mestu se želim še posebej zahvaliti Ilirskobistriškemu poslancu, gospodu Andreju Černigoju, ki mi je omogočil to srečanje z ministrom, gospodom Janezom Ciglerjem Kraljem.

Valter Mahne