Stanovanjski sklad RS je 24. marca 2017 objavil javni razpis za oddajo stanovanj - najem za mlade.dp stan
Kot pilotni projekt za mlade Sklad razpisuje možnost ugodnega bivanja za mlade na različnih lokacijah po Sloveniji. Stanovanja bodo na voljo v stanovanjih Sklada in drugih sodelujočih najemodajalcev, izmed katerih so določena stanovanja prvenstveno namenjena za skupinski najem. Ciljna skupina tega razpisa so mladi, stari od 18. do 29. let, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje oziroma tega vprašanja nimajo zadovoljivo rešenega. Več si lahko preberete v besedilu razpisa, ki je dostopno na spletni strani Sklada www.ssrs.si ali pa pokličite. št. 01 47-10-500.
Stanovanja so v Borovnici, Kranju, Novem mestu, Ljubljani, Mariboru, na Jesenicah in v Idriji. Oddaja prijave za najem je možna do 10. aprila 2017.