+386 (0)41 697 560
dpik.koper@gmail.com

V VELJAVO STOPILA SPREMEMBA ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU

Državni svetnik in predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Dane Kastelic 12. julija 2021 na 24. redni seji Državnega zbora poslancem in predstavnikom vlade predstavil Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2J.
Zdaj je tudi v veljavo stopila sprememba Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2J) (Uradni list RS, št. 121/2021 z dne 23. 7. 2021), ki ponovno omogoča pravico do invalidnine za telesno okvaro tudi tistim zavarovancem katerih invalidnost ne izhaja iz dela.
Za navedeno spremembo, ki bo neposredno pomagala več kot 15.000 slovenskim invalidom smo si prizadevali zadnjih nekaj let, saj je sprememba Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju od leta 2013 uvedla diskriminatorno omejitev, da pripada pravica do invalidnine za telesno okvaro samo tistim, katerih invalidnost izhaja iz dela. Zakon je predvidel, da bo država v roku dveh let uredila področje, vendar kljub našemu opozarjanju in opozarjanju drugih deležnikov do tega ni prišlo. Zato smo v sodelovanju z Državnim svetom in državnim svetnikom Danetom Kastelicem, ki je nosilec pobude, predlagali, da se do priprave nove zakonodaje področje uredi, kot je bilo do leta 2013. Pri tem smo dosegli soglasno podporo tako Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide Državnega sveta RS, kakor tudi Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide Državnega zbora RS, nakar je bil predlog sprejet v Državnem zbore RS na seji dne 13. julija 2021.

Če izpolnjujete pogoje – določena vrsta in stopnja telesne okvare po seznamu telesnih okvar – Samoupravni sporazum o seznamu telesnih okvar (Uradni list SFRJ, št. 38/83 in 66/89), in da je telesna okvara nastala med zavarovanjem*) lahko vložite zahtevo za invalidnino.
Izjema velja za telesno okvaro, nastalo pred vključitvijo v obvezno zavarovanje, ki se je med trajanjem zavarovanja poslabšala. Zavarovancu v takem primeru pripada invalidnina le za telesno okvaro, ki jo predstavlja poslabšanje, ter izjema pri okvari enega od parnih organov, nastali pred vstopom v zavarovanje.
Zahtevo za priznanje pravice lahko vloži osebni zdravnik ali upravičenec sam (ter njegov zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec, pri čemer se zahtevi priloži ustrezno medicinsko dokumentacijo, ki jo mora overiti osebni zdravnik – če ta ni predložena v originalu) pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (mnenje o obstoju ter vrsti oziroma stopnji telesne okvare poda invalidska komisija ZPIZ, na podlagi katerega zavod z odločbo odloči o pravici). Rok za izdajo odločbe o obstoju telesne okvare in o pravici do invalidnine je štiri mesece od dneva uvedbe postopka.
Invalidnina se izplačuje od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve in največ za šest mesecev nazaj.
Ob tem se posebej zahvaljujemo državnemu svetniku g. Danetu Kastelicu za njegovo pomoč in podporo pri sprejemanju spremembe zakona.
“NIČ O INVALIDIH BREZ INVALIDOV!”
NSIOS


Društvo paraplegikov Istre in Krasa - Associazione dei paraplegici d Istria e Carso
Vanganelska 008 F, 6000 KOPER
G: +386 (0)41 697 560
E: dpik.koper@gmail.com

TRR: 10100-0034623369
Banka Koper
Matična številka: 518942000
Davčna številka: 84790962

NAŠE PROGRAME FINANČNO PODPIRAJO NASLEDNJE OBČINE IN DRŽAVNE JAVNE USTANOVE:

mddszee

fihozps

grb kopergrb izolagrb pirangrb ilirska bistrica

grb postojnagrb sezanagrb komengrb divaca

grb pivkagrb hrpelje kozinagrb ankaran

 

SPONZORJI IN DONATORJI:

Logo lukakoperLogo zivetispristaniscem

Springer riders logojskd