+386 (0)41 697 560
dpik.koper@gmail.com

KOPER-OBČINA PO MERI INVALIDOV

Podžupanja Mestne občine Koper Jasna Softić, predsednica Društva invalidov Koper Tatjana Koblar in predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije Peter Bršek so 25.4.2024 podpisali dogovor o vključitvi MOK v projekt za pridobitev listine Občina po meri invalidov za leto 2024. Tega dogodka smo se udeležili tudi naši člani DP Istre in krasa. 

Društvo invalidov Koper je Zvezi delovnih invalidov Slovenije predlagalo Mestno občino Koper za pridobitev naziva Občina po meri invalidov za leto 2024, pri čemer je svoj predlog utemeljilo na pozitivnem odnosu občine do sprejemanja ukrepov, ki bistveno vplivajo na položaj invalidov v občini, in pripravljenost občine, da izpolni merila za pridobitev listine.

Župan Mestne občine Koper bo v ta namen zagotovil, da bo Svet za invalide MOK stalno spremljal izvajanje akcijskega načrta za izboljševanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v Mestni občini Koper za obdobje 2023–2027, ki ga je občinski svet Mestne občine Koper sprejel lani.

Župan se med drugim obvezuje, da bodo v vseh razpravah in pri odločitvah upoštevana in razvidna mnenja invalidov oziroma njihovih organizacij. Prav tako bo z obveščanjem javnosti o pravicah, potrebah in možnostih invalidov vplival na ustvarjanje invalidom naklonjene družbene klime, dejavno bo podpiral invalidske organizacije pri izvajanju njihovega poslanstva ter promoviral projekt Občina po meri invalidov.

Društvo invalidov Koper bo neposredno vključeno v izvajanje in spremljanje občinskega akcijskega načrta, medtem ko bo Zveza delovnih invalidov Slovenije spremljala konkretno izvedene naloge iz akcijskega načrta in ugotovila, ali so pogodbenice izpolnile obveznosti iz dogovora.

Zveza bo na tej podlagi predvidoma jeseni sprejela sklep o pridobitvi listine Občina po meri invalidov. Če bo listino pridobila, se koprska občina zavezuje, da bo vsako leto pripravila letno poročilo o uresničevanju akcijskega načrta, ga obravnavala na Svetu za invalide MOK in sprejela na občinskem svetu.

Svet za invalide MOK je na podlagi Analize položaja invalidov z akcijskim načrtom za izboljševanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v Mestni občini Koper za obdobje 2023–2027 za tekoče leto zastavil za cilj izvedbo več konkretnih ukrepov. Ti med drugim vključujejo ureditev dodatnih parkirnih mest za invalide pred javnimi zdravstvenimi zavodi in drugimi javnimi objekti v občini, postavitev tipnega talnega sistema za slepe in slabovidne na prehodih za pešce ter ureditev dodatnih javnih sanitarij za invalide na novih lokacijah.


Društvo paraplegikov Istre in Krasa - Associazione dei paraplegici d Istria e Carso
Vanganelska 008 F, 6000 KOPER
G: +386 (0)41 697 560
E: dpik.koper@gmail.com

TRR: 10100-0034623369
Banka Koper
Matična številka: 518942000
Davčna številka: 84790962

NAŠE PROGRAME FINANČNO PODPIRAJO NASLEDNJE OBČINE IN DRŽAVNE JAVNE USTANOVE:

mddszee

fihozps

grb kopergrb izolagrb pirangrb ilirska bistrica

grb postojnagrb sezanagrb komengrb divaca

grb pivkagrb hrpelje kozinagrb ankaran

 

SPONZORJI IN DONATORJI:

Logo lukakoperLogo zivetispristaniscem

Springer riders logojskd