+386 (0)41 697 560
dpik.koper@gmail.com

MDI – POSLANICA SVETA ZA INVALIDE RS

Letos ob Mednarodnem dnevu invalidov – 3. decembru – potekajo aktivnosti Evropske unije pod geslom: “Rastimo skupaj v Evropi brez ovir” (“Growing together in a barrier-free Europe”)
Svet za invalide Republike Slovenije se (kot obvezni posvetovalni forum o vprašanjih invalidske politike in skrbnik implementacije Konvencije o pravicah invalidov skozi svojo dejavnost) posveča tudi problematiki razvoja in integracije invalidnih otrok v družbo, skozi vse segmente njihovega razvoja.
Invalidnim otrokom je treba zagotoviti zdrave socialne odnose skozi vse stopnje njihovega razvoja. Od družinske celice, primarnih odnosov, do vstopanja v družbene odnose v sekundarnem razvoju; skozi izobraževalne ustanove, ki morajo biti ustrezno prilagojene in jim nuditi maksimalno podporo ter predvsem enak izobraževalni sistem kot vsem drugim. Nenazadnje je treba zagotoviti možnost enakopravnega in enakovrednega vstopanja na trg dela in zaposlovanja, ker bodo le na ta način lahko realizirali svoje potenciale in ustvarjali svojo ter našo sedanjost in prihodnost.
V moderni, socialni družbi invalidni otroci niso več skriti pred javnostjo temveč se pojavljajo v vseh sferah družbenega življenja, vključno z mediji, ki obveščajo in osveščajo družbo. Tendenca usmerjenosti v čim večjo integracijo in vključenost otrok v družbeno življenje je vedno močnejša, ravno tako tudi proces deinstitucionalizacije, ki je eden pomembnejših korakov v smeri aktivnega vključevanja v družbo in sprejemanja različnosti.
Za aktivno vključenost invalidnih otrok v družbo je zagotovo ključen eden od razvojnih ciljev – univerzalna dostopnost, ki omogoča dostopanje do grajenega okolja, blaga in storitev, informacijsko komunikacijske tehnologije in drugih socialnih dobrin.
Svet za invalide Republike Slovenije zato opominja družbo in njene vladne predstavnike, da četudi se invalidska politika zmerno hitro razvija v pozitivni smeri, je treba vedno misliti v prvi vrsti na mlade. To so namreč tisti mali ljudje, ki prihajajo za nami in bodo nadaljevali ter večali  naše znanje, delo in kulturo naše družbe. Vendar le, če bodo imeli možnost dostopanja do dobrega izobraževalnega sistema in jim bo omogočena uresničitev njihovih sanj. To je skozi zaposlovanje, ki pomeni samostojnost in neodvisnost posameznika v družbi, ki mu omogoča osebno in družbeno kreativnost.
Ponovno poudarjamo tudi pomembnost implementacije Konvencije o pravicah invalidov in pozivamo k njenem doslednem uresničevanju vse državljane in nosilce političnega odločanja.
Svet za invalide Republike Slovenije ob tej priložnosti vsem invalidom, njihovim bližnjim in vsem tistim, ki si prizadevajo za boljšo kvaliteto življenja slovenskih invalidov ob njihovem prazniku iskreno čestita.

Svet za invalide Republike Slovenije
Dane Kastelic – predsednik


Društvo paraplegikov Istre in Krasa - Associazione dei paraplegici d Istria e Carso
Vanganelska 008 F, 6000 KOPER
G: +386 (0)41 697 560
E: dpik.koper@gmail.com

TRR: 10100-0034623369
Banka Koper
Matična številka: 518942000
Davčna številka: 84790962

NAŠE PROGRAME FINANČNO PODPIRAJO NASLEDNJE OBČINE IN DRŽAVNE JAVNE USTANOVE:

mddszee

fihozps

grb kopergrb izolagrb pirangrb ilirska bistrica

grb postojnagrb sezanagrb komengrb divaca

grb pivkagrb hrpelje kozinagrb ankaran

 

SPONZORJI IN DONATORJI:

Logo lukakoperLogo zivetispristaniscem

Springer riders logojskd