+386 (0)41 697 560
dpik.koper@gmail.com

PLAKETA OBČINE PIRAN ZA DPIK

dan 17

Društvo paraplegikov Istre in Krasa prejme PLAKETO OBČINE PIRAN

ob 35. obletnici delovanja, za nesebičnost, izjemne dosežke in prispevke pri skrbi in pomoči sočloveku, za ohranjanje pozitivnih vrednot ter za izjemno dobro razvite kulturne in druge dejavnosti ter s tem za prispevek k razvoju kraja in promocijo Občine Piran tako v Sloveniji kot v tujini.dan 17

LA TARGA DEL COMUNE DI PIRANO è conferita al all’Associazione paraplegici dell’Istria e del Carso in occasione del 35° anniversario di attività, in relazione agli eccezionali risultati conseguiti con abnegazione, ed al contributo prestato nella cura e nell’assistenza al prossimo, nel costante perseguimento di valori ispirati al bene, nonché per la particolare rilevanza dei risultati raggiunti nello sviluppo dei percorsi culturali ed affini, ed ancora, per il significativo apporto allo sviluppo ed alla promozione della città e del Comune di Pirano, in Slovenia ed all’estero.

 

OBRAZLOŽITEV

Društvo paraplegikov Istre in Krasa je humanitarna organizacija, ki združuje občane s poškodbo hrbtenice in prekinjeno funkcijo hrbtnega mozga tako iz Občine Piran kot iz občin: Koper, Izola, Ilirska Bistrica, Postojna, Sežana, Divača, Komen, Pivka, Hrpelje-Kozina.

V ospredju delovanja Društva paraplegikov Istre in Krasa je program, v katerem so poudarjene komponente posebnega socialnega programa, ki jih državni organi, javni zavodi ter službe na lokalnem nivoju ne izvajajo.

Ti programi odsevajo pomembnost vloge društva predvsem za paraplegike in svojce ter njihovo socialno varnost v družbi. Naloge društva so opredeljene predvsem s specifičnostjo potreb članstva. Med najbolj poudarjene interesne dejavnosti v društvu sodita kultura in šport.

Kulturna dejavnost ima s svojim delom v zadnjih letih vse večjo veljavo pri vključevanju invalidov v družbo. Pri tem ima v slovenskem merilu društvo veliko vlogo. Med likovnimi umetniki izstopajo Vojko Gašperut, Jože Tomažič, Dragica Sušanj in preminuli Stojan Zafred. Med literarnimi pa slikar in pesnik Benjamin Žnidaršič. V letu 2005 pa je članica Sladjana Grdanj dobila študentsko Prešernovo nagrado. Ena izmed pomembnejših aktivnosti društva je je seznanjanje mladih s posledicami invalidnosti, zato sodelujejo tako z osnovnimi šolami v Sloveniji kot v Italiji.

V program, ki ga predstavljajo različne oblike športnih vsebin, tako rekreativnih, kot tekmovalnih, je vključenih veliko članov. Poudarek je v rekreativnih vsebinah, v katere se ob različnih dejavnostih vključujejo vsi člani. Iz navedene množične udeležbe pa se ustvarjajo tudi tekmovalne ekipe v kolektivnih in posameznih športih.

Za izjemne dosežke in prispevke pri skrbi in pomoči sočloveku, za nesebičnost, za ohranjanje pozitivnih vrednot ter za izjemno dobro razvite kulturne in druge dejavnosti podeljuje župan Občine Piran Društvu Paraplegikov istre in krasa priznanje občine Piran PLAKETO OBČINE PIRAN.


Društvo paraplegikov Istre in Krasa - Associazione dei paraplegici d Istria e Carso
Vanganelska 008 F, 6000 KOPER
G: +386 (0)41 697 560
E: dpik.koper@gmail.com

TRR: 10100-0034623369
Banka Koper
Matična številka: 518942000
Davčna številka: 84790962

NAŠE PROGRAME FINANČNO PODPIRAJO NASLEDNJE OBČINE IN DRŽAVNE JAVNE USTANOVE:

mddszee

fihozps

grb kopergrb izolagrb pirangrb ilirska bistrica

grb postojnagrb sezanagrb komengrb divaca

grb pivkagrb hrpelje kozinagrb ankaran

 

SPONZORJI IN DONATORJI:

Logo lukakoperLogo zivetispristaniscem

Springer riders logojskd