+386 (0)41 697 560
dpik.koper@gmail.com

POSLANICA OB MEDNARODNEM DNEVU INVALIDOV

dp med dan inv5

Združeni narodi so oktobra 1992 z resolucijo razglasili 3. december za mednarodni dan invalidov.
Svet za invalide Republike Slovenije
naslavlja na slovensko javnost

10.  J U B I L E J N O   P O S L A N I C O 
ob 3. decembru – mednarodnem dnevu invalidov 2016.
Ob tej priložnosti potekajo aktivnosti Evropske unije pod geslom:
“Praznovanje dneva invalidov 2016 (Celebrating the Day of Persons with Disabilities 2016)”

Generalna skupščina Združenih narodov je 13. decembra 2006 sprejela Konvencijo o pravicah invalidov in Izbirni protokol h Konvenciji o pravicah invalidov.

dp med dan inv5Konvencija o pravicah invalidov je zgodovinsko pomemben dokument, saj je prvi pravno zavezujoč dokument Združenih narodov s področja invalidskega varstva, ki zagotavlja uveljavljanje človekovih pravic oziroma načela enakih možnosti in enake obravnave ter preprečevanja diskriminacije, ki jo doživljajo invalidi na različnih področjih življenja.

Konvencija je torej namenjena zaščiti pravic in dostojanstva invalidov in Slovenija je od vsega začetka podpirala sprejem konvencije in tudi oblikovala svoje predloge na podlagi predhodnih posvetovanj z invalidskimi organizacijami. Republika Slovenija je konvencijo in izbirni protokol podpisala med prvimi dne 31. marca 2007 na sedežu Združenih narodov, ratificirala pa aprila leta 2008 in se obenem zavezala, da jo bo dosledno uresničevala. Leta 2010 je konvencijo podpisala in ratificirala tudi EU, ki se je s podpisom in ratifikacijo zavezala k uvedbi njenih določil v zakonodajo EU.

 

Slovenija je uresničila tudi 33. člen Konvencije, ki se nanaša na izvajanje konvencije in spremljanje njenega izvajanja v posameznih državah, zato je bil na podlagi Zakona o izenačevanju možnosti invalidov leta 2013 ustanovljen Svet za invalide Republike Slovenije, ki je neodvisen tripartitni organ, katerega člani so predstavniki reprezentativnih invalidskih organizacij (7 članov), predstavniki strokovnih institucij s področja invalidskega varstva (7 članov) ter predstavniki Vlade Republike Slovenije (7 članov). Svet deluje kot obvezni posvetovalni forum o vprašanjih invalidske politike in kot telo za monitoring o izvajanju in implementaciji Konvencije o pravicah invalidov.

Svetu za invalide Republike Slovenije je bilo zato v pregled posredovano prvo Slovensko poročilo, ki je bilo pripravljeno na podlagi Smernic in ga države pogodbenice oddajo skladno s 35. členom Konvencije na Odbor za pravice invalidov. Uvodno poročilo države pogodbenice je njena prva priložnost, da odboru predstavi, v kakšnem obsegu se njena zakonodaja in prakse usklajujejo s konvencijo.

Svet za invalide Republike Slovenije z zadovoljstvom ugotavlja, da smo v Sloveniji v obdobju od sprejetja Konvencije o pravicah invalidov, pa tudi v letih, odkar je Slovenija polnopravna članica EU, dosegli zgledno raven družbene skrbi za invalide. Večina temeljnih dejavnikov je urejena z zakonodajo, ki skrbi za razvoj invalidskega varstva in ureditev socialnega položaja invalidov na vseh področjih njihovega življenja.

Svet želi v nadaljevanju svojega dela v največji meri podpirati in spodbujati uresničevanje politike enakih možnosti in sodelovanja invalidov na vseh področjih, kar je temeljni pogoj za uresničevanje ustavne pravice enakosti za vse.

Svet za invalide Republike Slovenije
ob 10. obletnici mednarodnega dneva invalidov, 3. decembra 2016, še posebej z zadovoljstvom čestita vsem slovenskim invalidom in državljanom, ki živijo in delajo z invalidi.

Svet za invalide Republike Slovenije


Društvo paraplegikov Istre in Krasa - Associazione dei paraplegici d Istria e Carso
Vanganelska 008 F, 6000 KOPER
G: +386 (0)41 697 560
E: dpik.koper@gmail.com

TRR: 10100-0034623369
Banka Koper
Matična številka: 518942000
Davčna številka: 84790962

NAŠE PROGRAME FINANČNO PODPIRAJO NASLEDNJE OBČINE IN DRŽAVNE JAVNE USTANOVE:

mddszee

fihozps

grb kopergrb izolagrb pirangrb ilirska bistrica

grb postojnagrb sezanagrb komengrb divaca

grb pivkagrb hrpelje kozinagrb ankaran

 

SPONZORJI IN DONATORJI:

Logo lukakoperLogo zivetispristaniscem

Springer riders logojskd