+386 (0)41 697 560
dpik.koper@gmail.com

PREDLOG ZAKONA O DAJATVAH NA MOTORNA VOZILA

avto

PREDLOGV pripravi je predlog Zakon o dajatvah za motorna vozila, ki naj bi nadomestil Zakon o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu (ZLDUVCP, Uradni list avtoRS št. 57/2008), ki v nadaljevanju ureja tudi oprostitve plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov. Bistvene novosti predlog zakona, ki je v priponki, se nanašajo predvsem na uvedbo nove dajatve za odjavljena vozila, posamezne spremembe pa so predvidene tudi na področju oprostitve plačila.
V predlogu zakona je oprostitev plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov obravnavana v 9. členu (veljavni zakon v 7. členu) in ohranja štiri skupine upravičencev:
– osebe, pri katerih je ugotovljena najmanj 80 % telesna okvara ali 80 % vojna invalidnost, ter osebe, pri katerih je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ugotovljena najmanj 60 % telesna okvara ali 60 % vojna invalidnost;
– osebe, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih;
– osebe z zmerno, težjo ali težko telesno ali duševno prizadetostjo, ki jim je priznana invalidnost po predpisih o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb in
– otroci, ki potrebujejo posebno nego in varstvo.
Novost, ki jo prinaša predlog je, da se ukinja razlikovanje med osebnimi vozili z avtomatskim in ročnim menjalnikom, ter pripadajočo delovno prostornino motorja (sedanja ureditev – oprostitev se lahko uveljavlja za osebna vozila z ročnim menjalnikom z bencinskim motorjem do vključno 1.800 ccm in dizelskim motorjem do vključno 1.900 ccm, ter z bencinskim motorjem z avtomatskim menjalnikom do vključno 2.000 ccm in dizelskim motorjem do vključno 2.200 ccm), kar se nadomesti z enotno omejitvijo moči motorja za osebna vozila do vključno 130 kW.
Predlog usklajuje kategorije invalidov z Zakonom o davku na motorna vozila. Predlaga se sprememba dikcije »otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ki jih zdravstveni zavodi spremljajo kot rizične v razvoju« v »otrok, ki potrebujejo posebno nego in varstvo«, kar je povezano s priznanjem pravice do oprostitve. Predlog spremembe ne omogoča več oprostitev plačila na podlagi potrdila zdravstvenega doma, oziroma pravne ali fizične osebe s koncesijo za opravljanje specialistične pediatrične dejavnosti, temveč le na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo o priznanju dodatka za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke. Predlog pri uveljavljanju pravice pri upravičencih spreminjajo dikcijo »poslovno nesposobni polnoletni upravičenci« v »upravičenci z odvzeto poslovno sposobnostjo« in dodaja »upravičence s podaljšano roditeljsko pravico«. Predlog zakona natančneje določa, da oprostitev plačila letne dajatve uveljavljajo starši, starš ali skrbnik pri katerem upravičenec prebiva.
V nadaljevanju pri oprostitvi plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov – upravičencev po tem zakonu, ki jih uveljavljajo invalidske organizacije, ni več omejitve, da mora biti le to prirejeno za prevoz invalida na invalidskem vozičku.
Predlog Zakon o dajatvah za motorna vozila je v obravnavi na Vladi Republike Slovenije, ki naj bi ga predlagala v sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po rednem postopku.
Zaradi pomembnosti predloga zakona in priprave nadaljnjih ravnanj vas naprošamo, da predlog preučite, ter nam posredujte svoje mnenje in morebitno predloge.


Društvo paraplegikov Istre in Krasa - Associazione dei paraplegici d Istria e Carso
Vanganelska 008 F, 6000 KOPER
G: +386 (0)41 697 560
E: dpik.koper@gmail.com

TRR: 10100-0034623369
Banka Koper
Matična številka: 518942000
Davčna številka: 84790962

NAŠE PROGRAME FINANČNO PODPIRAJO NASLEDNJE OBČINE IN DRŽAVNE JAVNE USTANOVE:

mddszee

fihozps

grb kopergrb izolagrb pirangrb ilirska bistrica

grb postojnagrb sezanagrb komengrb divaca

grb pivkagrb hrpelje kozinagrb ankaran

 

SPONZORJI IN DONATORJI:

Logo lukakoperLogo zivetispristaniscem

Springer riders logojskd