+386 (0)41 697 560
dpik.koper@gmail.com

PREDLOG ZAKONA O MOTORNIH VOZILIH

dp zakon1

PREDLOG ZAKONAV javni razpravi je Zakon o motornih vozilih (ZMV-1), ki ureja pogoje za dajanje motornih in priklopnih vozil na trg (določbe o homologaciji), za njihovo registracijo in njihovo udeležbo v cestnem prometu oziroma opravljanje kmetijskih ali gozdarskih del (traktorji) ter za vodenje zbirk podatkov o vozilih. Povezano z motornimi vozili ureja tudi pogoje za dajanje delov teh vozil ter zaščitnih naprav za voznike in potnike na trg.
Zakon v 19. členu ureja tudi predelave vozil (homologacijski postopki) – v primeru predelav se zahteva posamična odobritev predelanega vozila, ki jo izvede tehnična služba.
V 24. členu, ki določa identifikacijo vozilo, ne pa tudi njegove ocene tehničnega stanja bomo predlagali dopolnitev z vozili invalidskih organizacij. dp zakon1
Navedeni člen določa posamične primere, ko se prvič registrirajo vozila za potrebe diplomatskih in konzularnih predstavništev, mednarodnih organizacij, humanitarnih organizacij, vračajočih se zdomcev, tujcev s pridobitvijo prebivališča v Republiki Sloveniji, dedičev vozil,…
Zanje zakon ne zahteva, da dokažejo ocene tehničnega stanja – celovitost vozila izdelanega izven Evropske unije po drugačnih tehničnih specifikacijah od evropskih.
Predlog zakona med drugim v svojem 29. členu vsebuje določbe ki urejajo vozila v lasti več oseb in uporabnika vozila.
Peti odstavek navedenega člena določa, da mora lastnik vozila, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja za posamezno kategorijo vozila, določiti uporabnika vozila, ki ne more biti pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ampak je lahko samo fizična oseba.
Pri tem (določitvi uporabnika vozila) se izkaže problem pri invalidih, ki jih lahko vozijo različne osebe, zato v nadaljevanju šesti odstavek določa izjemo glede določanja uporabnika vozila –  polnoletni invalidni osebi brez veljavnega vozniškega dovoljenja ni potrebno imenovati uporabnika, kar je sicer nujno v primeru, če lastnik vozila nima veljavnega vozniškega dovoljenja (kriterij za invalidnost je povzet po Zakonu o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu  – Uradni list RS, št. 57/08).
Navedena izjema je določena zato, ker invalidne osebe lahko vozijo različne osebe – in je določba, da je v njihovem primeru zgolj ena oseba določena kot uporabnik tega vozila neprimerna. Izjema velja tudi v primerih, ko mora invalid opraviti vozniški izpit na svojem vozilu, ki je predelano posebej zanj in mora biti zato predhodno registrirano nanj.
Sedmi odstavek v nadaljevanju določa, da je uporabnik vozila oziroma imetnik pravice uporabe vozila lahko samo oseba, ki ima veljavno vozniško dovoljenje za to kategorijo vozila in s tem vpisom tudi soglaša. Določa tudi, da je lahko polnoletna invalidna oseba brez veljavnega vozniškega dovoljenja, ki ji je z odločbo priznana oprostitev plačila letne dajatve, določena kot uporabnik vozila iz drugega odstavka 29. člena tega zakona – vozilo iz pogodbe o lizingu ali pogodbe o zakupu ali prodaje s pridržkom lastninske pravice.

29. člen
(vozilo v lasti več oseb in uporabnik vozila)
(1) Če je vozilo v lasti več oseb, se registrira na osebo, ki jo določijo vsi solastniki s pisnim soglasjem.
(2) Vozilo iz pogodbe o lizingu ali pogodbe o zakupu ali prodaje s pridržkom lastninske pravice se lahko registrira na uporabnika vozila, če lastnik vozila da pisno soglasje. V tem primeru se določbe tega zakona, ki veljajo za lastnika vozila, smiselno uporabljajo tudi za uporabnika. V prometno dovoljenje se vpiše tudi lastnik vozila.
(3) Vozilo, ki je v lasti otroka ali mladoletnika, se registrira na enega od staršev, skrbnikov ali rejnikov, kot imetnika pravice uporabe vozila. V tem primeru se določbe tega zakona, ki veljajo za lastnika vozila, smiselno uporabljajo tudi za uporabnika vozila. V prometno dovoljenje se vpiše tudi lastnik vozila.
(4) Določba prejšnjega odstavka ne velja za vozila v lasti mladoletnika, ki ima za to kategorijo vozila veljavno vozniško dovoljenje.
(5) Za vozilo v lasti polnoletne osebe, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja za to vrsto vozila, določi lastnik vozila uporabnika vozila, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, in sicer z njegovim soglasjem. V tem primeru se določbe tega zakona, ki veljajo za lastnika vozila, smiselno uporabljajo tudi za uporabnika. V
prometno dovoljenje se poleg lastnika vpiše tudi uporabnik vozila.
(6) Določba prejšnjega odstavka ne velja za polnoletne invalidne osebe brez veljavnega vozniškega dovoljenja, ki jim je bila z odločbo priznana oprostitev plačila letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu v skladu s predpisom, ki ureja letno dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu, ali za invalidne osebe s posebej zanje prirejenim vozilom za čas do pridobitve vozniškega dovoljenja na tem vozilu.
(7) Uporabnik vozila oziroma imetnik pravice uporabe vozila je lahko samo oseba, ki ima veljavno vozniško dovoljenje za to kategorijo vozila. Ta določba ne velja za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike in tudi za polnoletne invalidne osebe iz prejšnjega odstavka, če uporabljajo vozila iz drugega odstavka tega člena.
Prosimo vas, da vaše mnenje posredujete do četrtka 23. marca 2017 na e-naslov: info@zveza-paraplegikov.si


Društvo paraplegikov Istre in Krasa - Associazione dei paraplegici d Istria e Carso
Vanganelska 008 F, 6000 KOPER
G: +386 (0)41 697 560
E: dpik.koper@gmail.com

TRR: 10100-0034623369
Banka Koper
Matična številka: 518942000
Davčna številka: 84790962

NAŠE PROGRAME FINANČNO PODPIRAJO NASLEDNJE OBČINE IN DRŽAVNE JAVNE USTANOVE:

mddszee

fihozps

grb kopergrb izolagrb pirangrb ilirska bistrica

grb postojnagrb sezanagrb komengrb divaca

grb pivkagrb hrpelje kozinagrb ankaran

 

SPONZORJI IN DONATORJI:

Logo lukakoperLogo zivetispristaniscem

Springer riders logojskd