+386 (0)41 697 560
dpik.koper@gmail.com

SEDMA SEJA SKUPŠČINE ZVEZE

skup maj2015

skup maj2015V prostorih Doma paraplegikov Pacug je 26. maja 2015 potekala sedma redna seja Skupščine Zveze paraplegikov Slovenije. Vodila jo je predsednica Mirjam Kanalec. Na seji so delegati devetih lokalnih društev paraplegikov prisluhnili poročilu ZPS za leto 2014, poročilu Nadzornega odbora in poročilu Disciplinske komisije. V nadaljevanju seje pa sta predsednica Nadzornega sveta Mirjam Kanalec in direktorica Doma paraplegikov d.o.o. Barbara Slaček udeležence Skupščine seznanili o celostnem poslovanju doma.

Iz poročila Nadzornega odbora je razvidno, da je Zveza poslovala skladno s standardi SRS, Zakonu o društvih, programu dela in zastavljenih ciljih. Poročilo Disciplinske komisije je bilo kratko, saj v tem času ni obravnavala nobenih kršitev.
Poslovno letno poročilo opremljeno z grafikoni obsega skoraj 30 strani in zavzema kompleksno poslanstvo in dejavnost Zveze. Od razvojne vizije, kratkoročnih in dolgoročnih ciljev, posebnih socialnih programov, delovanja, računovodskih izkazov, tveganosti poslovanja do naložb in aktivnosti delovnih teles. Predstavniki društev paraplegikov so gradivo že predhodno prejeli in pregledali, zato jim je predsednik Zveze Dane Kastelic predstavil le okvirne in najbolj pomembne povzetke. Predsednik meni, da je bilo v letu 2014 doseganje temeljnih usmeritev in ciljev poslovanja uspešno, finančni rezultat pa je omogočil določena povečanja in širitve programov.
Poslovanje Doma paraplegikov d.o.o. spremlja Nadzorni svet. Predsednica Mirjam Kanalec v poročilu navaja delo NS, kadrovske spremembe in sklepe, ki jih je sprejel v letu 2014. Trenutno je aktualna gradnja nastanitvenega objekta. Od lanskega leta smo namreč z racionalnim pristopom in selektivno gradnjo dogradili nastanitveni objekt do tretje podaljšane faze. Po predračunih za dokončanje vseh del in opreme objekta pa bi potrebovali še najmanj 1.500,000 €. Ta sredstva so predmet nadaljnjih pogovorov s potencialnimi vlagatelji ali pridobitvijo ugodnega kredita. Stanovanjski objekt bo imel 17 dvoposteljnih sob, celoten dom pa skupaj 50 ležišč z možnostjo namestitve pomožnih ležišč. V stanovanjskem objektu bo tudi konferenčna dvorana, savna ter prostor za fitnes in rekreacijo. Dom bo imel solarno ogrevanje in ogrevanje s toplotno črpalko.
Tudi poslovno poročilo o Domu paraplegikov je izredno obsežno. Poročilo direktorice doma Barbare Slaček navaja predstavitev in razvoj družbe, vodstveno ekipo, poslovodstvo, poslanstvo, cilje in vizijo, dejavnost in program obnovitvene rehabilitacije, počitniški in športni turizem za invalide, gostinsko dejavnost, blagovno znamko Easy Moving (medicinski pripomočki in servis), kopališko dejavnost, individualno letovanje, gostovanje interesnih skupin, investicije v letu 2014, prihodke in odhodke ter delo Nadzornega sveta. Pri tem je predsednik Zveze omenil pomembne vloge dosedanjih direktorjev doma. Povedal je, da je vsak po svoje dal svoj doprinos in svoj pečat. Po krajši razpravi so delegati poročila sprejeli in potrdili. Sprejeli so tudi Pravilnik o nastanitveniih objektih.
Ob zaključku seje so delegati postavili kar nekaj aktualnih vprašanj in seveda dobili odgovore iz prve roke. Vprašanja so se nanašala predvsem na končno dograditev doma. Vsi že težko pričakujemo, da bi čim prej v celoti služil svojemu namenu. Kar nekaj težav pa nam povzroča ozka dostopna cesta, ki je v izredno slabem stanju.


Društvo paraplegikov Istre in Krasa - Associazione dei paraplegici d Istria e Carso
Vanganelska 008 F, 6000 KOPER
G: +386 (0)41 697 560
E: dpik.koper@gmail.com

TRR: 10100-0034623369
Banka Koper
Matična številka: 518942000
Davčna številka: 84790962

NAŠE PROGRAME FINANČNO PODPIRAJO NASLEDNJE OBČINE IN DRŽAVNE JAVNE USTANOVE:

mddszee

fihozps

grb kopergrb izolagrb pirangrb ilirska bistrica

grb postojnagrb sezanagrb komengrb divaca

grb pivkagrb hrpelje kozinagrb ankaran

 

SPONZORJI IN DONATORJI:

Logo lukakoperLogo zivetispristaniscem

Springer riders logojskd