+386 (0)41 697 560
dpik.koper@gmail.com

STRNJENI PODATKI O ZNIŽANJU DAVKA NA NEPREMIČNINE

kuhinja

O 11. členu Zakona o davku na nepremičnine (ZDavNepr) in vlogi za znižanje davka smo že veliko pisali, člani Društev paraplegikov pa so obvestilo prejeli tudi po klasični pošti. V tej novici vam posredujemo strnjene podatke in povezave. Svetujemo, da novico v celoti preberete, da se boste izognili morebitnem pritožbenem postopku.kuhinja

– v letošnjem letu so rok za oddajo vloge, ki jo je treba oddati ali poslati na davčni urad (najbolje tam, kjer ste vpisani v davčni register), podaljšali iz 15. februarja na 31. marec;
– kot pomoč pri vlogi sta uporabnikom invalidskih vozičkov, ki živijo v lastnem stanovanju ali skupnem gospodinjstvu, na voljo Obrazec I oz. Obrazec II. Na obrazcih lahko označite okence, da dajete izrecno soglasje, da davčni organ sam pridobi podatke o upravičenosti medicinsko tehničnega pripomočka (vozička);
– tisti, ki ste vloge poslali brez izpolnjenih obrazcev, vlog ni treba še enkrat pošiljati;
– odločbo lahko pridobite pri območnih enotah ZZZS, dobavitelju vozička ali pri zdravniku, ki vam je to odločbo izdal. Vendar pohitite, ker vam zaradi velikega povpraševanja odločbe ne bodo mogli takoj poslati;
– vlogo lahko pošljete tudi po priporočeni pošti na vaš Davčni urad s pripisom – Vloga za znižanje davka pri nepremičninah.

Lahko se zgodi, da dobite napačno tolmačenje 11. člena, zato preberite tudi to informacijo:

ZAVAROVANJE DAVČNE OBVEZNOSTI OZIROMA DAVČNO POSOJILO
Naš član, ki je uporabnik invalidskega vozička, je v svojem kraju od referenta davčnega urada dobil pojasnilo, »da bo država razliko do polnega davka po njegovi smrti terjala iz morebitne zapuščine.« Za pojasnilo (dopis) smo zaprosili Davčno upravo RS in dobili naslednji odgovor: »iz zakonske določbe 15. člena jasno izhaja, da je možnost zavarovanja obveznosti omogočena le zavezancem iz prvega odstavka 11. Člena. Menimo, da je prišlo do nesporazuma v komuniciranju z davčnim uradom.«

Mogoče pa bo za prejemnike socialne pomoči ali varstvenega dodatka dobrodošlo tole pojasnilo, ki so nam ga tudi posredovali v odgovoru.
Zavarovanje davčne obveznosti oziroma davčno posojilo je zakonska rešitev, ki omogoča, da lahko zavezanci za davek iz prvega odstavka 11. člena zakona o davku na nepremičnine (torej le zavezanci, ki so upravičeni do prejemanja denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka in imajo možnost za znižanje davka za 50 %, z obročnim plačilom), davčnemu organu predlagajo, da se davčni dolg zavaruje z vpisom zastavne pravice na nepremičnini. Obenem se vknjiži tudi prepoved odtujitve in obremenitve. S tem prenehajo teči zastaralni roki, dolg se obrestuje po nižji obrestni meri, poplača pa se ob odtujitvi nepremičnine (ob prodaji, ob dedovanju), lahko pa tudi prej, če davčni zavezanec to predlaga (na primer v primeru izboljšanja njegovega socialnega položaja).

Preberite citat 11. člena (znižanje davka za posebne kategorije zavezancev)

UKAZ – o razglasitvi Zakona o davku na nepremičnine – ZdavNepr.

(1) Zavezancem, ki so bili v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varstvene prejemke, na dan 1. januarja leta, za katero se davek odmerja upravičeni do prejemanja denarno socialne pomoči ali do varstvenega dodatka, se davek za stanovanjsko nepremičnino, v kateri imajo prijavljeno stalno prebivališče, zniža za 50 %. Pravico do znižanja davka ugotovi davčni organ po uradni dolžnosti, na podlagi evidence upravičencev do denarne socialne pomoči oziroma do varstvenega dodatka pri ministrstvu, pristojnemu za socialne zadeve.

(2) Zavezancem – invalidnim osebam, ki se gibljejo s pomočjo invalidskega vozička oziroma zavezancem, ki živijo v skupnem gospodinjstvu z invalidno osebo, ki se giblje s pomočjo invalidskega vozička, se davek za stanovanjsko nepremičnino, ki jo imajo v lasti in v kateri imajo prijavljeno stalno prebivališče, zniža za 30 %. Pravico do znižanja davka ugotovi davčni organ na podlagi predložene odločbe Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o pravici do medicinsko tehničnega pripomočka, ki jo zavezanec predloži pri davčnem organu najkasneje do 15. februarja leta, za katero se davek odmerja.

(3) Možnost znižanja davka po prvem in drugem odstavku tega člena se izključujeta. Zavezanec uveljavi možnost, ki je zanj ugodnejša.


Društvo paraplegikov Istre in Krasa - Associazione dei paraplegici d Istria e Carso
Vanganelska 008 F, 6000 KOPER
G: +386 (0)41 697 560
E: dpik.koper@gmail.com

TRR: 10100-0034623369
Banka Koper
Matična številka: 518942000
Davčna številka: 84790962

NAŠE PROGRAME FINANČNO PODPIRAJO NASLEDNJE OBČINE IN DRŽAVNE JAVNE USTANOVE:

mddszee

fihozps

grb kopergrb izolagrb pirangrb ilirska bistrica

grb postojnagrb sezanagrb komengrb divaca

grb pivkagrb hrpelje kozinagrb ankaran

 

SPONZORJI IN DONATORJI:

Logo lukakoperLogo zivetispristaniscem

Springer riders logojskd