+386 (0)41 697 560
dpik.koper@gmail.com

ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH

Državni zbor je 20.4.2017 po skrajšanem postopku sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor. Za zakon je glasovalo 69 poslancev, proti pa ni bil nihče.
Državni zbor je s tem odpravil ugotovljeno neskladje Zakona o volitvah v državni zbor z Ustavo RS. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-156/11 ugotovilo, da do sedanja ureditev, ki je v prvem odstavku 79.a člena določala »Okrajna volilna komisija za območje okraja določi najmanj eno volišče, ki je dostopno invalidom. Volivci, ki želijo glasovati na tem volišču, morajo to svojo namero sporočiti okrajni volilni komisiji najpozneje tri dni pred dnem glasovanja. Na tem volišču lahko volilna komisija omogoči glasovanje s posebej prilagojenimi glasovnicami in glasovalnimi stroji.« ni v skladu z ustavo.
Zato je Državni zbor na predlog skupine poslancev s prvopodpisano Simono Kustec Lipicer sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor, ki spreminja 79.a člen tako, da se ta glasi »Volišča morajo biti dostopna invalidom«. Spremenil se je tudi drugi in tretji odstavek 81. člena, ki določata, da lahko invalidi lahko glasujejo po pošti. Če želijo glasovati po pošti morajo to sporočiti okrajni volilni komisiji najkasneje deset dni pred dnem glasovanja in predložiti odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Invalidi lahko po pošti glasujejo tudi stalno, če to sporočijo državni volilni komisiji (to morajo sporočiti najkasneje deset dni pred dnem glasovanja) in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida, kar velja do preklica. 


Društvo paraplegikov Istre in Krasa - Associazione dei paraplegici d Istria e Carso
Vanganelska 008 F, 6000 KOPER
G: +386 (0)41 697 560
E: dpik.koper@gmail.com

TRR: 10100-0034623369
Banka Koper
Matična številka: 518942000
Davčna številka: 84790962

NAŠE PROGRAME FINANČNO PODPIRAJO NASLEDNJE OBČINE IN DRŽAVNE JAVNE USTANOVE:

mddszee

fihozps

grb kopergrb izolagrb pirangrb ilirska bistrica

grb postojnagrb sezanagrb komengrb divaca

grb pivkagrb hrpelje kozinagrb ankaran

 

SPONZORJI IN DONATORJI:

Logo lukakoperLogo zivetispristaniscem

Springer riders logojskd